Nieuws

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoeveel, hoe lang?

De nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) roept veel vragen op. Stichting Fonds Architectenbureaus stuur een nieuwsbrief rond die de eerste is uit een serietje met antwoorden. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, veranderingen in ontslagrecht en transitievergoeding roepen de meeste vragen op. Ze beginnen met de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Nu zijn er vijf contracten in maximaal vier jaar mogelijk (cao artikel 5 lid 3). De WWZ beperkt deze contractvorm tot maximaal 2 jaar en 3 contracten.
Wat te doen? Belangrijk om te weten is dat de huidige cao het mogelijk maakt om de bestaande aantallen en duur te blijven gebruiken zolang er geen nieuwe cao is. De cao loopt af op 28 februari, maar op 1 maart is er nog geen nieuwe cao, werkgevers en vakorganisaties zijn nog met elkaar in gesprek, dus blijft het vooralsnog zoals het is. Dat mag, dat is wettelijk toegestaan.
> Lees verder