Nieuws

Wat wordt anders in de nieuwe cao?

De nieuwe cao voor de architectenbureaus wordt de komende tijd uitgewerkt en redactioneel aangepast en is vermoedelijk eind mei gereed; er zijn nog een paar juridische aspecten die uitgezocht moeten worden. Tot die tijd geldt de huidige cao. Alvast een aantal te verwachte wijzigingen die betrekking hebben op zp-ers, BEP-ers en mensen met een tijdelijk contract op een rijtje.

Zelfstandig professional (voorheen zzp-er)
Arbeidsrelaties veranderen snel, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom ook is de aandacht gericht op een gelijk speelveld voor alle betrokkenen, waaronder de zelfstandig professional, de zp’er. Cao-partijen willen concurrentie op loon en uurtarieven voorkomen. Daarom is gekozen voor het opnemen van richtlijnen voor werkgever (in dit geval als opdrachtgever) en de zp’er (als opdrachtnemer) in lijn met het handboek functie-indeling, waardoor lonen en uurtarieven in dezelfde bandbreedte kunnen komen. Er blijven uiteraard verschillen, maar het level playing field is zichtbaar gemaakt en in die zin vormt onze cao een doorbraak.

Bepaalde tijd wordt korter.
Het was mogelijk om 5 contracten in 4 jaar af te sluiten, in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid staat dat maximaal 3 contracten in 2 jaar mogen worden afgesloten. De Cao-partijen zijn het eens geworden over
een overgangsperiode tot 1 juli 2016. Tot die datum kunnen de huidige aantallen
doorlopen.

BeroepsErvaringsPeriode (BEP)
Voor afgestudeerden die praktijkervaring op willen doen als architect kan op basis van de cao gedurende de cao periode (tot 1 maart 2017) het minimumloon worden betaald, daarna vervalt de regeling (is twee jaar geleden als crisismaatregel ingevoerd). Daar staat dan tegenover – en dat is nieuw – dat werkgever de kosten voor de BEP voor zijn rekening neemt. Dankzij het sectorplan wordt daar in 2015/2017 subsidie voor gegeven.

Meer informatie over ook andere wijzigingen.