Nieuws

Archiprix 2015: Armamentarium Delft

Armamentarium Delft: Re_Constructing the borders of Introversion, luidt de volledige titel van het afstudeerproject van Katerina Krommyda. Een voorstel om van het Armamentarium een laboratorium voor kunst, ambacht en wetenschap te maken.

De omgeving van het Armamentarium bevat sporen van de historische toegang tot de stad. Het gebouw zelf heeft gaandeweg de aard van de context opgenomen, zoals het kruispunt van wegen, de ontmoeting van oud en nieuw, geschiedenis en innovatie. Tegelijkertijd bepaalt het Armamentarium de voorwaarden van een dialectische relatie tussen beide tegengestelde werelden. Achter de muren van het gebouwensemble openbaren de diepgewortelde intimiteit en introversie zich geleidelijk aan de zintuigen van de bezoeker. De situatie vraagt om een cruciale en beslissende reactie waarbij het leven dat de nieuwe functie met zich mee brengt ingekapseld wordt in de bestaande ruimtelijke structuur en haar karakter.

Naast het bestendigen van de continuïteit van het geheugen van de bestaande structuur is het doel om de isolatie van het interieur op te heffen door de grenzen tussen de publieke ruimte en het besloten interieur op te heffen. Vanwege het respect voor de onzichtbare ziel van het complex zoekt de interventiestrategie naar middelen om de kracht van de omhulling nieuw leven in te blazen. Met een hecht weefsel van oude en nieuwe kwaliteiten beoogt het plan een nieuw gevoel van plaats te realiseren waarbij de essentie van een stedelijke matrix bereikt wordt door het activeren van een dynamische, ideologische, sociale en culturele broedplaats.

meer afbeeldingen