Column

Groeten uit Europa

Jannie Vinke en Marcel van der Lubbe (ANA architecten) toeren door Europa op zoek naar de rol van de architect in de toekomstige Europese woningbouwopgave. Na Scandinaviƫ voerde de reis onlangs door Duitsland. Ansichtkaarten met hun bevindingen beginnen binnen te druppelen.

ANA architecten verkent de toekomstige woningbouwopgave in Nederland en de toegevoegde waarde die architecten daarbij kunnen leveren. We schetsen een beeld van die opgave door in Europa te kijken naar ontwikkelingen die wellicht straks ook in Nederland bepalend zijn voor de woningbouwopgave: de verouderende bevolking, de steeds hoger wordende urgentie van duurzaamheid, toenemende arbeidsmigratie, het veranderend opdrachtgeversschap, en de nieuwste innovaties in de bouw. Er zijn binnen Europa veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen in de specifieke ontwikkelingen en de manier waarop hiermee wordt omgegaan.
Wij willen deze ontwikkelingen zelf zien, we willen praten met lokale architecten, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, gemeentes, bewoners en onafhankelijke denkers. En zo willen we reflecteren op de toekomstige woningbouwopgave in Nederland en de rol van architecten daarin. Naar ons idee kunnen architecten alleen met begrip van deze ontwikkelingen en met kennis van mogelijke oplossingen toegevoegde waarde leveren in die toekomstige opgave en zo hun positie in het veld versterken.

Groet,
Jannie en Marcel