Column

Koln-Buchheimerweg

Jannie Vinke en Marcel van der Lubbe (ANA architecten) toeren door Europa op zoek naar de rol van de architect in de toekomstige Europese woningbouwopgave. Een ansichtkaart uit Keulen.

Ook in Duitsland is het vernieuwen van de naoorlogse woongebieden een grote opgave. De oplossing die is gerealiseerd in de siedlung Koln Buchheimerweg  wordt als een geslaagd voorbeeld gezien in heel Duitsland. De inpassing van 434 nieuwe woningen is heel subtiel gedaan. Er is flink verdicht, maar je merkt het bijna niet. Ook de nieuwe bebouwing is subtiel anders. De licht geknikte blokken staan net iets dichter op elkaar dan de oorspronkelijke bebouwing. De knikken zorgen voor sterker gedefinieerde tussenruimte zonder de open verkaveling te doorbreken.
Ook de buitenruimte is opnieuw ingericht met een hoge kwaliteit en een slimme truc om de absurde, dure, overal in Duitsland geldende parkeernorm van 1 auto per woning, te omzeilen. In het maaiveld is een aantal parkeer-reserve-zones gemaakt die voorlopig als speelplek kunnen worden gebruikt, zolang het autobezit onder de lage inkomensgroep die de wijk bewoont niet toeneemt.
On-Hollands is ook de schaal: 434 woningen in 18 identiek uitziende 4-laagse gebouwen. Typisch Nederlandse strategieën als de introductie van meer differentiatie in prijs, eigendom en typologie zijn hier ook niet aan de orde. Dezelfde bewoners wonen er nog steeds en de sociale huurprijs is niet verhoogd. Het gebied lijkt heel goed te functioneren.

Groet, Jannie en Marcel