Nieuws

Reactie op Kamervragen beter aanbesteden architectuur

Nationaal Archief / Spaarnestad Photo / Wiel van der Randen

Eind juli stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding was de uitkomst van de enquête die Rudy Uytenhaak hield onder veertig bureaus over de wijze waarop in Nederland uitvoer wordt gegeven aan de Europese regels voor aanbesteden. Deze wordt door de ondervraagden ervaren als onnodig streng, risicomijdend, tijdrovend en duur, aldus Uytenhaak – zie  De Architect mei 2015 en De Volkskrant 17 juli 2015.
De antwoorden van minister Kamp zijn 27 augustus gepubliceerd. Klik hier voor de vragen en de antwoorden.