Nieuws

BNO Piet Zwart Prijs voor Paul Mijksenaar

Paul Mijksenaar krijgt op 24 oktober de BNO Piet Zwart Prijs 2015 uitgereikt.

Paul Mijksenaar (1944) is dé specialist op het gebied van information design en ‘wayfinding’. Hij heeft zich altijd opgesteld als de ambassadeur van de eindgebruiker in de richting van opdrachtgevers, producenten, architecten en technici. Met deze keuze, die uitdrukkelijk ook een stijlkeuze is, wil de jury een specifieke positie waarderen: namelijk die van een ontwerper die zich analytisch en empathisch opstelt en wiens missie het is om dienstbaar te zijn. Huidige ontwerpers die zich succesvol toeleggen op datavisualisatie en zich met name digitaal profileren, zijn in grote mate schatplichtig aan Mijksenaar. Zijn manier van ontwerpen, gebaseerd op data-analyse en organisatie, is even essentieel als urgent voor de toekomst. Zijn toegankelijk geschreven publicaties, zijn hoogleraarschap aan de TU-Delft en zijn publieke optredens hebben alle effectief bijgedragen aan de verspreiding van zijn gedachtegoed. Dat doet ook de recentelijk ingestelde ‘Paul Mijksenaar Award’, gericht op functioneel design.

De jury van de BNO Piet Zwart Prijs 2015 werd gevormd door Timo de Rijk/voorzitter BNO en juryvoorzitter, Hans Dirken, Joost Grootens, Ed van Hinte, Christien Meindertsma en Koert van Mensvoort. Rond veertig ontwerpers en andere professionals uit de Nederlandse ontwerpwereld hebben kandidaten voorgedragen. De jury heeft unaniem besloten de BNO Piet Zwart Prijs 2015 toe te kennen aan Paul Mijksenaar.