Nieuws

In memoriam: Koos Bosma

Op 10 september 2015 overleed, na complicaties die zich voordeden bij een infectie naar aanleiding van wat hij vijf dagen daarvoor nog laconiek had omschreven als een ‘kleine hartaanval’, prof. dr. Koos Bosma, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Koos Bosma betrad in 1991 de VU als docent bij de toenmalige afdeling Kunstgeschiedenis van de Faculteit der Letteren, na een eerder dienstverband als wetenschappelijk onderzoeker binnen NWO, gevolgd door een aanstelling als senior onderzoeker bij het Nederlands Architectuurinstituut. In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1982 ook zijn doctoraal kunstgeschiedenis had behaald. Zijn proefschrift Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 werd in 1993 bekroond met de Karel van Manderprijs.
> lees verder