Nieuws

Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut treedt af

Het Nieuwe Instituut – foto Elvin

Na ophef over vermeende belangenverstrengeling door directeur Guus Beumer gaf de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut een onderzoekscommissie de opdracht haar handelen te toetsen aan de Governance Code Cultuur. Naar aanleiding van het gisteren gepubliceerde eindrapport heeft de raad besloten gefaseerd af te treden.

Even terug naar eind augustus van dit jaar. In de media ontstaat ophef over veronderstelde belangenverstrengeling en vriendjespolitiek bij Het Nieuwe Instituut. Er worden vraagtekens gezet bij de goedkeuring door de raad van een opdracht aan EventArchitectuur voor het ontwerpen en realiseren van de tentoonstelling ‘Het Tijdelijke Modemuseum’ – Herman Verkerk, de eigenaar van EventArchitectuur is namelijk de levenspartner van HNI directeur Guus Beumer. En men vraagt zich af de betrokkenheid van Jose Teunissen (lid van de Raad van Toezicht) bij het Tijdelijk Modemuseum niet strijdig is met de Governance Code Cultuur.

Het eindrapport van de commissie en de reactie van de raad staan online. Het is een genuanceerd rapport met als belangrijkste conclusie: de raad heeft niet gehandeld volgende de Governance Code Cultuur; niet met opzet, niet met kwade bedoelingen, maar door gewoon niet scherp genoeg te zijn. De raad trekt het boetekleed aan en treedt af. Over één bevinding is de raad echter van mening dat de onderzoekscommissie een onjuiste constatering doet: Beumer heeft de route voor alternatieve ontwerpbureaus anders dan EventArchitectuur niet geblokkeerd. De raad neemt dan ook de volle verantwoordelijkheid voor het gehele dossier ten aanzien van de inhuur van EventArchitectuur.

Lees hier het hele rapport.