Kijk & Luister

Het Wonder Emmen

Andere Tijden over de wereldberoemde woonwijken van Niek de Boer in Emmen. Online te zien.

Werk in overvloed, prachtige woonwijken en internationale belangstelling. Emmen in de jaren ’50 en ’60 bloeide en groeide, men sprak over ‘het wonder Emmen’. In de jaren ’20 stond de regio Zuidoost Drenthe nog onder financieel toezicht van het Rijk vanwege het instorten van de veenindustrie en de daarbij behorende werkloosheid. Maar na de oorlog voltrok zich een wonder en in korte tijd ontwikkelde Emmen zich van boerendorp tot bruisend middelpunt van Noord Nederland.

Marshallhulp en het gemeentebestuur
Aanvankelijk was de werkloosheid in de regio na de de oorlog nog hoog. Maar Zuidoost Drenthe werd aangewezen als stimuleringsgebied en er kwam Marshallgeld beschikbaar voor het aantrekken van industrie. Het toenmalige gemeentebestuur van Emmen onder leiding van burgemeester Gaarland maakte daar goed gebruik van. De ene na de andere textielfabriek vestigde zich in Emmen. Confectiefabriek Bendien was de eerste grote klapper. Er werkten vooral jonge meisjes die na hun Vakopleiding Confectie aan de slag gingen om Oxford herenkostuums te maken. Lopendebandwerk, maar door de inspanningen van bedrijfschef Freese was de sfeer erg goed. Oud-medewerkers van de fabriek hebben mooie herinneringen aan deze tijd.

Woonerf
Voor het toenemend aantal arbeiders moesten huizen worden gebouwd. De gemeente Emmen kreeg een eigen afdeling stedenbouwkunde en in rap tempo werden woonwijken ontworpen. Emmen moest een open en groene stad worden. Dit resulteerde in het allereerste woonerf van Nederland. Huizen aan de rand van het bos met veel ruimte voor spelende kinderen: het was een experiment waar bussen vol architecten naar kwamen kijken.

Helaas was de bloeitijd in Emmen van korte duur. In de jaren ’70 verhuisde de textielsector steeds meer richting de lage lonenlanden met fusies en sluitingen tot gevolg. Emmen is die klap tot de dag van vandaag nog niet te boven gekomen. De stad heeft een record aantal werklozen. Maar Emmen blijft hopen op een nieuw wonder.
(uit: NPO Geschiedenis – Andere Tijden)

 

De aflevering is hier online te zien