Nieuws

Transitie door de ruimte – Archiprix 2015

Rick van Vliet ontwierp een termencomplex aan de Noordzeekust bij Den Haag.

Verlichting Daglicht, verlichting en uitzicht: 1. Daglichttoetreding van boven tot de bodem van het bad. 2. Verlichting in het thermale bad in diverse kleuren om de temperatuur van het water te duiden. 3. Uitzicht vanuit het bad naar buiten.

Het plan omvat een ruimtelijk onderzoek door alle lagen van de architectuur. Het programma van een wellness ressort vormde het uitgangspunt. Ruimtelijke transities leiden tot een diversiteit aan doordachte condities binnen het wellness programma en maken de thermen tot een architectonisch bouwwerk dat tot de verbeelding spreekt en in essentie een antwoord biedt op de vraag naar welbevinden.

De maatschappij wordt drukker en meer hectisch. Het snelle tempo van het leven is voor veel mensen maar nauwelijks bij te houden. Steeds meer mensen gaan naar een wellness ressort om de waan van de dag achter zich te laten. Een goed architectonisch antwoord op de vraag naar welbevinden is niet terug te vinden in de huidige wellness ressorts in Nederland. Mijn architectuur in combinatie met de fascinatie voor transitie levert een ander soort thermen op. Op ieder schaalniveau wordt met behulp van transitie een passende ruimtelijke oplossing ontworpen voor het betreffende onderdeel van het wellness programma.

Vanaf het moment dat men het complex benadert totdat men het verlaat is sprake van een totaalervaring die ruimtelijk is vormgegeven en die herkenbaar is voor de bezoeker. Het bouwwerk is geen opgedrongen antwoord op een maatschappelijke vraag maar juist een afgeleide vanuit een wens, de context en de individuele persoon. Dit thermencomplex is op natuurlijke wijze ingebed in het duinlandschap. Ongeacht de enorme schaal van het complex is deze in harmonie met de context. Aanwezig waar herkenbaarheid is gewenst en onzichtbaar voor de passant op plekken waar het landschap de overhand behoudt.
Geƫigende transities bemiddelen tussen de duinen, het bouwwerk en de bezoeker. Toegankelijk voor een breed publiek en tegelijk uiterst specifiek voor ieder individu. Diversiteit en eenheid zijn twee uitersten die samenkomen binnen dit afstudeerplan. Samengebracht middels architectuur met als leidend thema transitie.

Inbedding. Verschuiving van de aardlagen, interactie met de veranderlijke context: 1. Het duinlandschap, veranderlijk door de seizoenen en weersinvloeden. 2. De structuur, ruw en weerbaar. 3. Binnenkant, beschermd en geborgen. > meer afbeeldingen