Nieuws

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoeveel, hoe lang? dl.2

Op 30 juni loopt de cao-overgangsregeling af met betrekking tot het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Voor dit onderdeel heeft de Wet werk en zekerheid (WWZ) ook wel bekend als Flexwet onmiddellijke werking.
Dat betekent dat als een contract over de datum van 30 juni 2016 heen loopt, getoetst wordt op de vereisten van de WWZ. Ofwel: heeft een medewerker op 1 juli 2016 een contract voor bepaalde tijd, dat tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 verlengd is in tijd of aantal, waardoor de contractduur langer is dan twee jaar of sprake is van meer dan drie contracten? Dan treedt die onmiddellijke werking op 1 juli 2016 in en is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de bureaus die niet onder een CAO vallen (stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur) geldt de regel al: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen maximaal 2 jaar duren en mogen in die tijd maximaal drie keer verlengd zijn.
> meer informatie nieuwsbrief SFA