Feature

Betaalbare steden / Affordable Cities : interview met / with Charles Correa

Hoe betaalbare woningen in groeiende steden te realiseren, is een vraagstuk dat speelt van Londen tot Addis Abeda, van New York tot Mumbai. De meest recente editie van DASH (Delft Architectural Studies in Housing) is gewijd aan dit onderwerp en bevat onder meer een interview met vorig jaar overleden Indiase architect en stedenbouwkundige Charles Correa.

[for English scroll down]

Belapur Housing project, Navi Mumbai (2015) – foto auteur

Charles Correa, de voormalige voorzitter van de Indiase National Commission on Urbanisation en een pionier op het gebied van betaalbare huisvesting, heeft gedurende zijn lange carrière voortdurend aandacht gevraagd voor het cruciale verband tussen betaalbare huisvesting, openbaar vervoer en werkplek. Aan het begin van de jaren 1960 waren hij en twee collega’s actieve pleitbezorgers van dit concept: ze kwamen met een voorstel voor een radicale herstructurering van Mumbai(dat toen nog Bombay heette), waarbij het groeiende aantal illegale nederzettingen in de stad zou worden aangepakt.
Het stadsdeel dat hen voor ogen stond, werd ontworpen om 2 miljoen mensen te huisvesten en staat tegenwoordig bekend als Navi Mumbai (Nieuw Bombay). Door land te ontwikkelen aan de overkant van de haven zou Bombay’s noord-zuid gerichte monocentrische groei veranderen in polycentrische verstedelijking rondom de baai. Navi Mumbai is niet alleen een van de meest toonaangevende, grootschalige stedenbouwkundige projecten van de twintigste eeuw, maar ook de locatie van een ander belangrijk, kleinschaliger experiment: Correa’s beroemde Belapur Incremental Housing-project uit 1983.

Lees verder: ‘Betaalbare steden : interview met Charles Corea‘ – Rohan Varma, DASH (2015) Woningbouw wereldwijd Betaalbare woningen voor groeiende steden (pdf).

Belapur Housing project, Navi Mumbai met huizen in de originele staat / Belapur Housing project, Navi Mumbai houses as the originally were – afbeelding uit DASH

The issue of how to realize affordable housing in growing cities, is taking place from London to Addis Abeda, from New York to Mumbai. The recent edition of DASH (Delft Architectural Studies in Housing) is devoted to this subject and includes an interview with Indian architect and urban designer Charles Correa who died last year.

As a pioneer of low-cost housing and a former chairman of the National Commission on Urbanisation, Charles Correa has throughout his long career stressed the crucial relationship between affordable housing, public transport and job location. In the early 1960s, Correa, along with two other colleagues, actively championed this idea and proposed a radical restructuring of Mumbai (then known as Bombay) to deal with the city’s growing informal settlements. Their vision, now known as Navi Mumbai (New Bombay), was designed to accommodate 2 million people by developing land across the harbour that would change the pattern of growth in the city from a monocentric north-south one to a polycentric urban system around the bay. While Navi Mumbai remains one of the key large-scale urban planning projects of the last century, it is also the location for another important experiment of a smaller scale: Correa’s famous Belapur incremental housing project of 1983.

Continue reading: ‘Affordable Cities : interview with Charles Corea‘ – Rohan Varma, DASH (2015) Global Housing. Affordable Dwellings for Growing Cities (pdf)