Opinie

Gummen aan de Lijnbaan

In het jaar dat de gemeente Rotterdam met veel geronk 75 jaar wederopbouw als culturele manifestatie promoot, dreigt een deel van de Rotterdamse Lijnbaan, toch een van de symbolen van de wederopbouw, te verdwijnen.

het nieuwe ontwerp voor het Forum ter hoogte van Lijnbaan 102 waarin de panden ontworpen door Van den Broek en Bakema zijn ontmanteld, opgetopt en geïntegreerd in het complex middels een ‘spectaculaire glazen pui’ – afbeelding Multi

Wat is de kwestie? Eerst was er het spectaculaire plan van OMA voor een 85 meter hoge mixed-use kubus, met woningen, kantoren, ‘high-end retail‘, en mogelijk zelfs een theater en een museum. De locatie: het gebied tegenover de Rotterdamse Bijenkorf aan de andere kant van de Koopgoot. Het bakstenen kantoor van ABN/AMRO, de winkelstrip van de Lijnbaan en het gebouw waar voorheen boekhandel Donner in gehuisvest was, zou blijven staan. Dat was 2006.

Nu ligt er een uitgekleed plan: de spectaculaire architectuur is vervangen door standaard dozen met een flauw architectonisch sausje, de high-end retail door de Primark – het kan verkeren, en van culturele voorzieningen ontbreekt ieder spoor.
En of dat allemaal niet genoeg is, worden de door Van den Broek en Bakema ontworpen panden aan de Lijnbaan 102 tot 138 ontmanteld en opgetopt, om daarna in het complex te worden geïntegreerd middels een ‘spectaculaire glazen pui’. Met andere woorden: van het oorspronkelijke ontwerp blijft niets over. Dat is in ieder geval de strekking van de Open Brief die 17 mei naar de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd door onder andere Brita en Eric Bakema, Dirk van den Heuvel, Frans Hooykaas, Wim Pijbes, Francis Strauven, Endry van Velzen, Kristin Feireiss en Sjarel Ex. In de Open Brief vragen ze de gemeenteraad om geen goedkeuring te verlenen aan het Forumproject totdat het ontwerp zo is aangepast, dat rekening wordt gehouden met de unieke architectonische, stedenbouwkundige en culturele waarde van de Lijnbaan als ensemble.

Lees de Open Brief (pdf).
De initiatiefnemers zijn ook een online petitie gestart.

30-5-2016 update: Met als insteek dat er tussen het nieuwe Forumplan voor de Lijnbaan en het handhaven van de originele architectuur slecht 500 m2 winkeloppervlak zit, hebben de initiatiefnemers voor het behoud van de Lijnbaan ingesproken op de hoorzitting van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam.
Naar aanleiding hiervan is er een Aanvullend Schrijven op de Open Brief aan het gemeentebestuur opgesteld.

6-6-2016 update: Donderdag 2 juni werd in de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan Forum behandeld. De SP diende een motie in waarin ze vraag om in gesprek te gaan met schrijvers van de Open Brief met als inzet het behoud van de stedenbouwkundige samenhang tussen het rijksbeschermde deel en het zuidelijke deel van de Lijnbaan. Elf gemeenteraadsleden waren voor de motie, dertig tegen. Motie afgewezen.

het nieuwe ontwerp voor het Forum tussen Lijnbaan 102 en 132 waarin de panden ontworpen door Van den Broek en Bakema zijn ontmanteld, opgetopt en geïntegreerd zijn in het complex middels een ‘spectaculaire glazen pui’ – afbeelding Multi

afbeelding uit juni 2006, bijschrift: ‘het kaasje gezien vanaf het Binnenwegplein’