Nieuws

Eerste prijzen bij Archiprix 2016 voor Katarzyna Nowak en Milad Pallesh

Op zaterdag 18 juni zijn in het Timmerhuis in Rotterdam de winnaars bekend gemaakt van de Archprix, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De jury selecteerde drie projecten voor een prijs: twee eerste prijzen en een derde prijs, en drie eervolle vermeldingen.

links het afstudeerproject van Milad Pallesh, rechts het project van Katarzyna Nowak

De jury beoordeelde 26 afstudeerprojecten van ontwerpers die in 2014 en 2015 zijn afgestudeerd. Uit het juryrapport: “De maatschappelijke betrokkenheid is groot. Vrijwel alle afstudeerders worden gedreven door de vraag hoe de wereld verbeterd kan worden. Daaronder is een groot aantal buitenlandse maatschappelijke opgaven. Meer dan de helft van het aantal inzendingen valt onder deze categorie, waaronder twee plannen voor vluchtelingenkampen in het middenoosten, twee plannen voor woningbouw in Addis Abeba en een visie op de waterproblematiek in respectievelijk Jakarta en Londen, een voorstel voor een stedelijk systeem voor hergebruik in Istanbul en een plan voor de verduurzaming van de oliewinning uit teerzand in Canada. Ook in voor locaties in Nederland zijn maatschappelijk georienteerde opgaven uitgewerkt.” […] “De presentaties zijn vaak met veel aandacht en op persoonlijke wijze vormgegeven. De computer is minder dominant aanwezig dan voorheen. Er zijn opvallend weinig traditionale renderings en er wordt vaak gebruik gemaakt van een mix aan presentatietechnieken.”

 

Prijzen en vermeldingen
Eerste prijs: Art in Context, Katarzyna Nowak
Rotterdamse Academie van Bouwkunst (architectuur)
Een ontwerp voor een nieuwe museumtypologie waarbij het museum een gedifferentieerde context biedt voor de historische collectie. Elke ruimte heeft een ander karakter die is toegesneden op de gepresenteerde kunst. De achterliggende gedachte is dat de context van de kunst de interpretatie van het kunstwerk beïnvloedt; ruimte en het kunstwerk zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uit het juryrapport: “In een goede balans tussen de theorie en het ontwerp wordt een intrigerend museum ontwikkeld met een geheel eigen karakter. Interessant is bovendien dat het ontworpen museum niet alleen een doorsnede toont van de kunstgeschiedenis, maar dat de architectuur van het museum zelf ook een doorsnede van de architectuurgeschiedenis is. Het ontwerp biedt daarmee een heel nieuwe kijk op de typologie van musea.”
link naar project

Art in Context, perspectief zuidwest gevel: Katarzyna Nowak

Eerste prijs: Pairi Dæza, Milad Pallesh
Academie van Bouwkunst Amsterdam (architectuur)
Het plan voor een woonbuurt aan de Kostverlorenvaart (Amsterdam) is een voorbeeld van hoe architectuur een rol kan spelen in het stimuleren van informele zorg. Om dat te kunnen bewerkstelligen is in het ontwerp aandacht besteed aan alle schaalniveaus. Het is treffend hoe de ontwerper zijn Iraanse achtergrond vertaalt naar de Nederlandse context.

Uit het juryrapport: “Het realistische plan past in de Nederlandse ontwikkelmarkt. In Amsterdam West kan de gekozen opzet kwetsbaar zijn, maar de ontwerper is zich daar goed van bewust en loopt er niet voor weg. Van het degelijke rapport tot en met de architectonische uitwerking en de prachtige presentatie sluiten alle elementen uit het ontwerp naadloos op elkaar aan. Het plan is een overtuigend voorbeeld van hoe architectuur een rol kan spelen in het samen leven in de stad.”
link naar het project

Pairi Dæza, overgang van poort naar woonkwartier: Milad Pallesh

Derde prijs: Re.Claim, Yuka Yoshida
Academie van Bouwkunst Amsterdam (landschapsarchitectuur)
De Nihonbashi rivier was eens het epicentrum van Edo, het huidige Tokyo. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gaat ze echter voor 90 procent schuil onder de betonnen constructie van een snelweg. Het afstudeerplan beoogt de beleving van mensen van de Nihonbashi rivier te veranderen.

Uit het juryrapport: “Een moeilijke opgave, maar door middel van een uitgekiende, realistische strategie weet de ontwerpster aannemelijk te maken dat het gestelde doel bereikt kan worden. Ze ontwikkelt daartoe een reeks van kleinschalige elementen die in combinatie met de bestaande betonnen keerwanden toegepast kunnen worden en daarbij tevens bijdragen aan de noodzakelijke versterking van de oevers.[…] De sprekende presentatie en maquette maken inzichtelijk dat de aanpak van de rivieroevers zorgt voor een kwalitatieve impuls waar vervolgens de omringende bebouwing van kan profiteren door de programmering van de plinten daarop aan te passen.”
link naar het project

Re.Claim, maquette voorstel Nihonbashi brug: Yuka Yoshida

Eervolle vermeldingen:
Mining Istanbul, Francesco Apostoli
TU-Delft (architectuur)
Een ontwerp voor een verwerkingsfabriek van oude elektrische apparaten in Istanbul is onderdeel van een nieuw stedelijk systeem waar hergebruik, nieuwe vormen van handwerk en buurtactiviteiten samenkomen.
link naar project

Torino Rinata, Bram van Kaathoven
TU-Eindhoven (architectuur)
Een onderzoek en ontwerp naar de continuïteit van de Europese stad in haar specifieke Turijnse verschijningsvorm.
link naar project

Tweede Natuur, Hannah Schubert
Academie van Bouwkunst Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Het landschapsarchitectonisch afstudeerplan presenteert de gestage overname door de natuur van het nooit in gebruik genomen Scheringa museum in het Noord-Hollandse dorpje Opmeer.
link naar project

 

De jury
De jury bestond dit jaar uit: Vibeke Gieskes (schrijver en curator), Bianca Seekles (directievoorzitter ERA Contour), Jan Willem ter Steege (architect/partner Popma & Ter Steege), Anouk Vogel (landschapsarchitect Anouk Vogel) en Jeroen de Willigen (stedenbouwkundige/partner De Zwarte Hond en stadsarchitect Groningen).