Nieuws

Oproep voor deelname 2e editie Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek

Gb

Geert Bekaert-prijs

Ter stimulering van de architectuurkritiek en bevordering van de dialoog.

Menig geduld werd op de proef gesteld, maar het is officieel: er komt een nieuwe editie van de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek.

Een spread uit het tijdschrift Metropolis (november 1985)

Voor degene bij wie het een beetje is weggezakt: de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek wordt uitgereikt aan voorbeeldstellende kritieken op het gebied van architectuur, stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur die bijdragen aan een levendig ontwerpklimaat in de Lage Landen.

Doe mee. Stuur nu je eigen kritiek in of nomineer die van een ander!

Een deskundige internationale jury bestaande uit Guus Beumer (andragoog, directeur Het Nieuwe Instituut), Anne Seghers (stedenbouwkundige en vakredacteur Blauwe Kamer), Eireen Schreurs (criticus, partner bij suboffice architecten Rotterdam en docent faculteit Architectuur TU-Delft), Ed Taverne (emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen) en Bart Verschaffel (filosoof en hoogleraar architectuurtheorie aan de Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) zal drie prijzen toekennen:

  • de Geert Bekaertprijs voor de meest voorbeeldstellende architectuurkritiek
  • de Geert Bekaertprijs voor aanstormend talent
  • de Geert Bekaertprijs voor de meest verrassende multimedia kritiek (denk aan film, podcast, animatie…)

De winnaars ontvangen eer en roem, en een fraaie bokaal. Alle genomineerde kritieken worden voorafgaand aan de prijsuitreiking gepubliceerd in een speciale publicatie.

 

Voorwaarden tot deelname voor de 2e editie van de Geert Bekaertprijs
Deelname staat open voor iedereen die een kritiek heeft geschreven of geproduceerd over een aspect van het architectonisch, stedenbouwkundig en, of landschapsarchitectonisch ontwerpklimaat in de Lage Landen.
De tekst dient in het Nederlands of Engels geschreven te zijn.
Auteurs kunnen eigen kritiek insturen (maximaal 1).
Kritieken kunnen door anderen worden genomineerd (geen maximum).
De kritieken dienen tussen 7 december 2013 en 1 juni 2016 gepubliceerd te zijn (druk of online).
De geschreven teksten zijn maximaal 2500 woorden lang. (Deze lengte is een harde eis.)
Een multimedia kritiek mag maximaal 15 minuten duren. (Ook deze lengte is een harde eis.)

 

FAQ
Vraag: Moet de auteur Nederlander zijn?
Antwoord: Nee.

Vraag: Kan een kritiek over een buitenlands project voorbeeldstellend zijn op het gebied van architectuur in de Lage Landen?
Antwoord: Ja, dat kan.

Vraag: Kunnen ook kritieken worden ingestuurd die niet plaatsgebonden zijn, maar raken aan algemenere thema’s uit de architectuur, stedenbouwkunde of landschapsarchitectuur?
Antwoord: Ja, dat mag als het een thema betreft dat speelt in de vakdiscussie in Lage Landen, of een thema dat zou moeten spelen.

Vraag: Mogen ook wetenschappelijke artikelen worden ingestuurd?
Antwoord: Ja, als het artikel maar niet langer is dan 2500 woorden, noten inbegrepen.

Vraag: Kan ik ergens de prijswinnende kritieken lezen van de vorige editie van de Geert Bekaertprijs?
Antwoord: Ja, dat kan hier. (pdf)

Vraag: Kan ik ergens lezen welke teksten genomineerd waren?
Antwoord: Ja, dat kan hier.

 

Inzenden
De tekst kan tot en met 24 juli 2016 uitsluitend digitaal in A4 pdf format (svp zonder open, print of kopie-beveiligingen) worden opgestuurd naar bekaert@archined.nl
Ook de – link naar de – multimedia kritiek kan naar dit adres worden gestuurd.

Zet in de e-mail duidelijk:

  • je naam
  • telefoonnummer waarop we je eventueel kunnen bereiken
  • eerste publicatiedatum van de kritiek
  • het medium waarin / waarop de kritiek is gepubliceerd (naam tijdschrift, website). Indien de kritiek op het internet is gepubliceerd, graag tevens de url van de webpagina vermelden.

 

Uitslag
De winnaars van de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek zullen bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar van 2016.