Nieuws

Berno Strootman en Daan Zandbelt nieuwe Rijksadviseurs

het nieuwe College van Rijksadviseurs. vlnr: Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt

Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het nieuwe College van Rijksadviseurs. Berno Strootman is door de minister van Economische Zaken Henk Kamp benoemd als Rijksadviseur Landschap en Water. Daan Zandbelt is door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz benoemd als Rijksadviseur Stad en Infrastructuur. Beiden zijn benoemd voor een termijn van vier jaar.
Het College van Rijksadviseurs (CRa) is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. De Rijksbouwmeester is voorzitter van het College. Het huidige College bestaat behalve Floris Alkemade uit Eric Luiten en Rients Dijkstra. Het CRa adviseert over urgente ruimtelijke thema’s, zoals leegstand en transformatie, mobiliteit en de energietransitie.

Het rijksadviseurschap betreft een part-time aanstelling van twee dagen per week. Beide nieuwe Rijksadviseurs blijven daarnaast werkzaam voor hun eigen bureau’s.

Berno Strootman is directeur van Strootman Landschapsarchitecten. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Daan Zandbelt is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Naast zijn werk bij De Zwarte Hond, is hij momenteel verbonden aan de Van Eesterenleerstoel voor Regionaal Ontwerp aan de TU Delft. Voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 gaf hij leiding aan het Projectatelier Rotterdam.