Nieuws

Upcycling ruins – Archiprix 2016

Met zijn afstudeerproject wil Kyoung-Ho Choi aantonen dat architectuur een geïsoleerd landschap kan activeren.

Het tuinbouwinstituut, ontworpen op de ruïnes van een middeleeuws kasteel, laat zien hoe architectuur een geïsoleerd landschap kan activeren en veranderen in een interactief cultureel landschap. Het project is gesitueerd in Parkstad Limburg. Ooit een welvarend gebied dat draaide op de kolenindustrie. Tegenwoordig is het een krimpgebied en gaat het gebukt onder een slechte reputatie. Sinds het zijn belangrijkste industrie is kwijtgeraakt mist het gebied ook een uitgesproken identiteit.

Parkstad heeft echter wel degelijk potentie. Deze is gelegen in de grote diversiteit van het landschap. Het varieert van extensieve landbouwgebieden tot stedelijke parken en groengebieden rond middeleeuwse kastelen. Sommige van deze landschappen worden echter aangetast door nieuwe gebiedsontwikkeling en door gebrek aan culturele relevantie voor de hedendaagse stad.

workshop

Het nieuwe tuinbouw instituut is een nieuwe gebouwtypologie die de ervaring van natuur en architectuur met elkaar versmelt en een vloeiende transitie maakt van stad naar landschap. Het gebied wordt een natuurlijk platform dat de interactie tussen alle lagen van de samenleving bevordert.
Studenten en kinderen hebben levendige naschoolse activiteiten en leren spelenderwijs, de ouderen hebben de kans op actieve interactie met de gemeenschap, de boeren kunnen hun kennis over de regio delen en bezoekers van buiten de stad kunnen genieten van een unieke ervaring van Parkstad. Ten slotte wordt het landschap een cultureel archief waar het verloop van de tijd, het verhaal van de mensen en de identiteit van Parkstad levendig kan worden ontdekt.

> meer afbeeldingen