Feature

Re.CLAIM – Archiprix 2016

Dit afstudeerplan won de derdeĀ prijs en beoogt de manier waarop mensen de Nihonbashi rivier beleven te veranderen. Zo kan de rivier, door middel van kleinschalige interventies, weer deel uit gaan maken van het stedelijk leven in Tokyo.

De wens van de bewoners om de aansluiting met de Nihonbashi rivier te herstellen zal de stad naar de rivier bewegen.

De Nihonbashi rivier was eens het epicentrum van Edo, het huidige Tokyo en het afstudeerproject Re.CLAIM van Yuki Yoshida wilt de rivier weer een centrale plaats geven in de stad. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gaat ze echter voor 90 procent schuil onder de betonnen constructie van een snelweg. De weg is aangelegd vanwege de noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur voor de Olympische Spelen van Tokyo van 1964. Over bijna de gehele lengte van 4,85 kilometer is de rivier ingeklemd tussen hoge betonnen keermuren die de omgeving moeten beschermen tegen extreem hoge waterstanden in de rivier. De gebouwen langs de rivier staan ervan afgekeerd en de sporadische tussenliggende ruimten worden gebruikt als parkeer- en opslagterrein of nutsruimten. Hierdoor is er geen sprake van een functionele en visuele relatie met de omliggende woonbuurten. Sinds de rivier zijn vrije zicht op de hemel is kwijtgeraakt is in een periode van zestig jaar de perceptie van de rivier steeds negatiever geworden en daarmee keerde de stad zich steeds verder af van de rivier.

Loop van de Nihonbashi over een lengte van bijna 5 kilometer door het centrum van Tokyo. Minimale stedelijke interventies hebben een grote impact.

Re.Claim stelt voor om door middel van kleine interventies stap voor stap de rivier terug te brengen naar de stad. De aanwezigheid van de snelweg wordt door Re.CLAIM geaccepteerd. Ook respecteert het plan de diversiteit in de omliggende buurten. De noodzakelijke versterking van de keermuren tegen eventuele natuurrampen en de toegenomen hoeveelheid afvalwater fungeert als katalysator voor de start van het project. Voor de keermuren zijn meerdere modellen ontworpen die verschillende functies hebben. Het nieuwe ontwerp integreert de naastgelegen onderbenutte ruimtes in de structuur van de omliggende wijken en brengt leven in de rivier en haar oevers. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de verwaarloosde rivier zal geleidelijk aan leiden tot een verbetering van het denkbeeld over de veronachtzaamde ruimte onder de snelweg en in de toekomst het stedelijk leven herenigen met de Nihonbashi rivier.

Impressie van de Nihonbashi brug

>meer afbeeldingen > bekijk hier de thesis