Nieuws

Thuis in eigen huis, identiteit in flexibiliteit – Archiprix 2016

Over muren die niet afbakenen, maar ruimte rondom scheppen. Met haar afstudeerproject ‘Thuis in eigen huis, identiteit in flexibiliteit’ creëert Ann-Sophie Princen flexibiliteit en aanpasbaarheid voor de verschillende levensfases van de bewoners.

achtergevel

Een reeks huizen met een kleine voetprint is gesitueerd in een open landschappelijke omgeving aan de rand van Hasselt. Huiselijke ruimte en het open landschap worden hier genoten en niet bezet. De huizen kunnen groeien van XS naar S of M en terug, afhankelijk van een uitbreidend of krimpend huishouden. Men kan hier zijn leven lang blijven wonen. Er kunnen ouders bij komen, of een dochter met kind, of kinderen kunnen blijven inwonen maar dan zelfstandig. Deze reeks flexibele woningen is voorzien in allerlei veranderingen van het huishouden.

De bewoners demonstreren hun gemeenschap met een groentetuin aan de straatzijde, terwijl het grote landschappelijke terrein aan de achterzijde in de inrichting volledig voorziet in individueel dwalen. Er is sprake van een onverwachte openheid die contrasteert met de traditionele woningen van de buren. Daar is iedere grote voetprint opgesloten in een private, omheinde tuin. Het huis verscholen maar zichtbaar de beschikbare grond bezettend.

doorsnede

Tussen de zes huizen bevindt zich telkens een intrigerende smalle ruimte. Bij de kleine huizen, XS of S, is dit een buitenruimte die altijd behandeld wordt als een interieur. De buitenmuur van de buren is voor mij een binnenmuur, is het motto. Het is de wand waarop ze uitdrukking geeft aan identiteit. Als de huizen aan elkaar groeien lijkt het één gebouw achter één leistenen gevel, maar de uitvoering van de wachtmuur in persoonlijke keuzes van kleur, textuur en materiaal, zal altijd een cesuur markeren, of de muur van de buren nu binnen of buiten staat.

Om de interieurkwaliteiten van het ontwerp in een model te tonen, moet een stuk gesneden worden uit twee huizen. De beste modellen van het woningschema tonen de tussenruimte als een abri. De ongebruikelijke snede beklemtoont de karakteristieke gelijktijdigheid van openheid en schuilplaats. Er is nog een bijzonder concept van ruimte dat van belang is in dit ontwerp. De muren hier zijn containers. Zij bevatten zoveel als nodig om vrije ruimte rondom te creëren. De vrije ruimte strekt zich uit, binnen en buiten, altijd flexibel. De dikke muren bieden bovendien een extra alkoof als uitbreiding van de hoofdruimte, als verbijzondering van de hoofdruimte, misschien wel als haar sine qua non.

Dit project is het resultaat van een delicaat balancerend onderzoek naar een ontwerpmethode waar open ruimtes flexibiliteit bieden zonder aan interieurkwaliteit te verliezen, waar tijdelijkheid en aanpasbaarheid in dienst staan van de lange duur en een nestgevoel kunnen bieden door allerlei levensfasen heen.

voorgevel >meer afbeeldingen