Interview

De lessen van Gion A. Caminada

Gewapend met de vraag ‘Hoe leren wij binnen architectuur?’ bezochten Jaap Rühl, Rodj Ommar en Corné Nuijten de Zwitserse architect Gion A. Caminada. Het interview maakte deel uit van het afstudeeratelier ‘Masterly Apprenticeship’ aan de TU/e.

Zwitserse architectuur wordt internationaal geroemd om de focus op traditie, cultuur en materiaalgebruik. Eén van de architecten die hier een bijzondere invulling aan geeft is Gion A. Caminada. De charismatische architect, die vanuit zijn geboortedorp Vrin  in de Zwitserse Alpen opereert, wordt geprezen om zijn visie over het maken van sterke plekken, Orte Schaffen, door middel van lokale kennis, architectuur en cultuur. In Vrin zijn een aantal door hem ontworpen gebouwen te vinden die tonen hoe Caminada’s ideeën zich verhoudt tot gerealiseerd werk. Sinds 1999 draagt hij zijn gedachtegoed over op aspirant architecten als docent aan de ETH in Zürich.

Kenmerkend voor het Zwitserse opleidingssysteem, is de klassieke meester-leerling verhouding. Dit gegeven vormt een interessant uitgangspunt voor op de vraag: Hoe leren wij binnen architectuur? In dit licht geeft Caminada antwoord op vragen over zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn architectonische theorieën, en hoe hij zijn gedachtegoed overbrengt op zijn studenten. Zijn motivatie om les te geven? Dat studenten zijn gedachtegoed absorberen, interpreteren en vervolgens inzetten om de eigen visie te versterken.