Nieuws

Life Coasting Village – Archiprix 2016

Door een oude wijk uit de belle époque te activeren tot een nieuwe hot spot brengt Renske Aben samenhang gebracht in het stedelijk weefsel en de sociale structuren van de badplaats Blankenberge.

Met meer dan twintig badplaatsen op amper 67 km kust, onderscheidt België zich met de meest dichtbevolkte kust langs de Noordzee. Door het afnemende toerisme veranderen deze plaatsen van functie. Hoe verander je een badplaats in een toekomstbestendige woonplaats met als uitgangspunten de behoeften van de veelal gepensioneerde bewoners aan de kust?

In de badplaats Blankenberge is er een duidelijke scheiding zichtbaar tussen gepensioneerden die in vakantieappartementen op de Zeedijk wonen en de jonge gezinnen die meer het binnenland zijn ingetrokken. Vaak is dit een mismatch omdat de appartementen niet toekomstbestendig zijn voor ouderen. De scheiding tussen gebieden waar de gepensioneerden wonen en de gebieden met voornamelijk jonge gezinnen zorgt er voor dat er gated communities kunnen ontstaan. Dit is echter niet bevorderlijk voor de sociale cohesie in de badplaats. De manier van leven na pensionering is namelijk veranderd in een nieuwe fase van het actieve leven. Gepensioneerden willen juist actief blijven in een vitale, sociale omgeving en van tijd tot tijd worden verwend.

Nieuwe routes verbinden de bestaande gebouwen en zorgen dat de Zeedijk weer onderdeel wordt van Blankenberge.

Tussen de Zeedijk en het binnenland ligt een oude, vervallen belle époque wijk die de gepensioneerden, de lokale bevolking en de toeristen van elkaar scheidt. Door dit gebied een nieuwe betekenis te geven met recreatieve plekken en particuliere retraites, zal deze nieuwe hot spot aan kunnen sluiten bij het bestaande winkelgebied en zullen de nieuwe routes en functies de omliggende gebieden met elkaar verweven.

Zien en gezien worden, daar begon het 150 jaar geleden mee. De elite uit centraal België ging naar de kust om van de lucht en de zon te genieten. Zij waren de eigenaars van de belle etage woningen in deze wijk. De belle etage is een mooi voorbeeld van verschillende functies en relaties op en tussen niveaus. Het is de uitgesproken plaats om tentoon te stellen maar ook om naar de buitenwereld te gluren.

Nieuwe gebouwen in het belle époque wijkje accentueren de nieuwe routes. Hun fysieke lijnen sluiten aan op de proporties van de bestaande bebouwing. Een dwaalgebied met verschillende plekken op verschillende schaal en sfeer vormt de verbinding. Kortom een plaats waar nieuwe sociale activiteiten kunnen plaatsvinden en de verschillende bewonersgroepen met elkaar kunnen versmelten.

De gevel is zo ontworpen dat er verschillen gradaties in privacy kan worden aangebracht met de als achterliggende belle époque gedachte: zien en gezien worden.

> meer afbeeldingen > download hier de thesis