Nieuws

Laura Strähle en Ellen Rouwendal winnaars van Archiprix 2017

In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zijn de winnaars bekend gemaakt van de Archiprix 2017. De jury beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen en selecteerde een project voor een eerste prijs en drie projecten voor een eervolle vermelding.

Design & Build: From Landscape to Roofscape ontworpen en gerealiseerd door Laura Strähle en Ellen Rouwendal

De Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen en sturen die naar Archiprix. Het aantal in te sturen projecten is afhankelijk van de grootte van de opleiding.
Uit het juryrapport: “Hergebruik is sterk aanwezig, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn onderbelicht in de plannen. Er ligt op dat terrein wel een grote opgave die op korte termijn om een fundamentele aanpak vraagt. Het zou goed zijn als de toolbox van de architect gevuld wordt met de juiste middelen. Daar zou het onderwijs een belangrijke rol in moeten spelen. Dat begint wel door te dringen maar is hier in de toplaag van afstudeerplannen nog niet voldoende zichtbaar.” […] De jury is enthousiast over de aandacht voor het wonen en ze waardeert de aanwezigheid van een groot aantal maquettes. “Een maquette communiceert de ruimtelijke kwaliteiten van een ontwerp goed en direct […] het is bijzonder plezierig voor belangstellende om snel inzicht in een ontwerp te krijgen.”

Eerste prijs
Design & Build: From Landscape to Roofscape, ontworpen door Laura Strähle en Ellen Rouwendal, TU Delft (architectuur)
Met de ambitie om positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden worden kleinschalige interventies ontworpen en uiteindelijk ook gebouwd in Okana in Kenia. Het uitgekiende ontwerp bestaat uit een zelfdragende dakstructuur die op vele manieren geclusterd en ingevuld kan worden. De architectuur ademt een aangename sfeer. Het gedegen onderzoek sluit overtuigend aan op het ontwerp. Het plan is tegelijkertijd spectaculair, relevant en bescheiden. Het bewijst dat met dienende architectuur een groot verschil gemaakt kan worden, de ontwerpsters slagen daarmee op overtuigende wijze in het realiseren van hun ambitie.

Eervolle vermeldingen
A home for the displaced, ontworpen door: Anneloes de Koff, TU Delft (architectuur)
Het plan kent een integrale aanpak van gebruikersonderzoek tot en met de detaillering en het energieconcept. Het ontwerp voorziet in een modulair bouwsysteem dat wordt ingezet voor de huisvesting van asielzoekers in de Van Gendthallen in Amsterdam. Het systeem levert een relevante bijdrage aan de oplossing van het actuele vraagstuk. De inrichting van de hallen is zodanig ontworpen dat een gevarieerde, levendige gemeenschap ontstaat voor verschillende groepen asielzoekers.

Hommage au Borinage, ontworpen door: Giel Sengers, AvB Arnhem (architectuur)
In een persoonlijke zoektocht ontwikkelt de ontwerper een schuilplaats voor langeafstandswandelaars in een van de 1100 terrils (bergen van mijnafval) langs de 220 kilometer lange wandelroute door de Borinage in België. De sfeer van de mijn en de grimmigheid van de streek is voelbaar gemaakt in het onderkomen. Het mysterie van het landschap is goed getroffen.

Ivalo River Sandbanks, ontworpen door: Laura Langridge, TU Delft (architectuur)
Het afstudeerplan presenteert een drietal gebouwen in de uiterwaarden van de Ivalo-rivier in het noorden van Finland. Het ontwerp concentreert zich op het maken van gebouwen in relatie tot de natuur, waar wandelaars tijdelijk kunnen verblijven. Die architectonische opgave wordt prachtig uitgewerkt, met passend gebruik van robuuste materialen.

De jury bestond dit jaar uit: Andy van den Dobbelsteen (Hoogleraar Climate Design & Sustainability), Karen de Groot (landschapsarchitect / partner Van Paridon x de Groot), Frank Havermans (eigenaar Studio Frank Havermans), Caro van de Venne (architect / partner BARCODE Architects) en Daan Zandbelt (stedenbouwer / rijksadviseur / partner DeZwarteHond.).