Nieuws

Donna van Milligen Bielke en Ard de Vries winnen prijsvraag Kunstwerf Groningen

In februari schreef de gemeente Groningen een projectprijsvraag uit voor het ontwerp van “een realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurgezelschappen op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel.” Daarnaast werd gevraagd om een innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid. 107 ontwerpteam zonden ideeën in, in mei werden vijf ontwerpteam werden gevraagd hun visie uit te werken in een ontwerp. Afgelopen vrijdag werd de uitslag bekend gemaakt.

winnend ontwerp

Het winnende ontwerp Dialoog tussen ruimte en verbeelding is van Donna van Milligen Bielke en Ard de Vries in samenwerking met Piet Oudolf, Theater Advies, en Target (bouwkostenadvies). Over hun ontwerpvisie schrijven ze:
“Het klassieke theater bezit naast de hoofdzaal veel dienende ruimtes. Deze ruimtes zoals de foyer, de techniek ruimtes, het theater café en oefenruimtes omringen de zaal. Wij zien de stedelijke ruimte met het gebouw als het theater. In dit plan staat niet de theaterzaal maar de publieke ruimte centraal. De besloten binnentuin / Hortus Conclusus wordt het verbindend hoofdpodium. Het gebouw bestaat uit de oefenruimtes en de techniek. De arcades zijn de theatergangen. Het regulateurshuis en villa B fungeren als het theater café. De kunstwerf als theater, als een verzameling interieurs.”

De gemeente Groningen heeft de intentie om dit plan uit te voeren en zal aan de winnaar een vervolgopdracht verstrekken voor het uitwerken van het structuurontwerp tot een architectonisch en technisch ontwerp. Verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp geschiedt in nauwe samenwerking met en in opdracht van de uitvoerende partij(en).

De jury werd gevormd door Roeland van der Schaaf (wethouder gemeente Groningen), Jeroen de Willigen (stadsbouwmeester van de gemeente Groningen), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Dolf Dobbelaar (architect), Kirsten Hannema (architectuurcriticus), en Guy Weizman (NNT / club Guy&Roni).