Nieuws

Cooperative Commons – Archiprix 2017

Voor hun afstudeerproject ontwikkelden Yoana Yordanova en Valentina Bençic de ultieme Cooperative Commons. Het ontwerp speelt in op de belangen van de verschillende actoren, het idee van de tijd en de spanning tussen het materiele en immateriële geheugen van de stad.

Cooperative Commons – woonkamer

Het vertrekpunt van ons onderzoek was het centrum van Bogotá, Colombia. Het is een waardevol deel van het stedelijk weefsel en heeft een grote gelaagdheid, waaronder sporen uit het verleden. Hoewel het centrum van Bogotá veel veranderingen heeft ondergaan, onder andere veroorzaakt door de destructieve Bogotazo rellen in 1948, is het centrum een waardig en waardevol onderdeel van de stad gebleven.
Deze fascinerende veerkracht leidde tot de ontdekking van het concept van het immateriële geheugen van de stad. Dit afstudeerproject onderkent het grote belang daarvan. Het immateriële geheugen is onder meer terug te vinden in lokale gebruiken en rituelen zoals straatverkoop en de handel in smaragd. Dankzij het prettige klimaat overspoelen deze activiteiten de straten en openbare ruimten van de stad. Om die reden exploreert het project, als een stedelijk laboratorium, het idee van de Commons in het historische centrum van Bogotá.

Cooperative Commons – Forum

Door een methode te gebruiken die zowel de sociale praktijken als de architectuur bestrijkt, wordt het project zelf de ultieme commons waarbij verschillende actoren worden betrokken, alsook de tijd en de spanning tussen het sociale en het fysieke.
Cooperative Commons onderzoekt verschillende mogelijkheden om complexe stedelijke werkelijkheden weer een nieuwe glans te geven. We hebben verschillende tactieken van de overheid gezien. Sommige waren gericht op sociale hervorming, andere op fysieke ingrepen bedoeld om de stad te revitaliseren. Beide benaderingen hadden kortstondig succes, wat bij ons vragen opriep over de achterliggende methodologie. Wij willen een nieuwe aanpak verkennen die de rijkdom, veerkracht en zelfherstellende eigenschappen van de straat voorop stelt.
Het proces van het creëren van de commons starten we vanuit zowel de sociale als de fysieke kenmerken. Het project definieert de commons niet meteen als een plaats. Dat wil niet zeggen dat het geen fysieke presentie heeft, maar dat het wordt gestuurd door een reeks van actoren door de tijd. Simpel gezegd, de commons worden gemaakt wanneer verschillende actoren en hun belangen samenkomen.

Op het Plaza Rosario is een verzonken auditorium ontworpen omlijst door een colonnade die de centrale ruimte van het plein articuleert. Het ontwerp voorziet in werkplekken voor de schoenpoetsers, smaragd handelaren en handwerkslieden die momenteel ook al op het plein verblijven. Ook voor andere activiteiten zoals de warenmarkt is er ruimte gereserveerd.

Het laboratorium van de Cooperative Commons daagt onze ambities en manier van werken uit. Het krijgt gestalte in een reeks helder omschreven stappen. Eerst introduceren we vier verschillende posities, elk met een verschillende plaats in het spectrum tussen sociaal en fysiek. Vervolgens ontwikkelden we een reeks principes als basis voor architectonische strategieën die een antwoord geven op de problematiek van het centrum. In de derde plaats identificeerden we vier stedelijke situaties waarin we willen interveniëren. Elke interventie geven we een thema mee, zoals Forum, Woonkamer, Promenade en Void. Tenslotte hebben we een collectie van interventies ontworpen die reageren op de uiterst complexe context en die de potenties van de fysieke omgeving tot het uiterste uitbuiten.

> meer beelden
> Bogota – Exploring the Centre (short film)

namen
Yoana Yordanova
e-mail
Valentina Bençic
e-mail
portfolio

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde
mentoren
Klaske Havik, Jorge Mejia Hernandez, Pierre Jennen

wanneer begonnen met afstuderen
september 2015
wanneer klaar met afstuderen
juni 2016

favoriete ontwerper
Valentina: Paulo Mendes da Rocha (interview Vimeo)
favoriete project
Valentina: Museu Brasileiro de Escultura in São Paulo van Mendes da Rocha (a walk through youtube)

wat doe je nu
Valentina: I am currently working as a architect and freelance designer in Croatia.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken
Valentina: Following the line of thought behind the Commons, I would like to be involved with or even instigate projects in the public sphere that create democratic and stimulating spatial backdrops for a variety of activities, regardless of the scale.