Nieuws

Het spel van de architectonische grammatica – Archiprix 2017

Leonie van Buuren onderzocht de speelruimte van de architectonische grammatica van gevels tijdens de renaissance en de toepasbaarheid heden ten dage van die architectonische grammatica.

het ontwerp, vijf gebouwen in de Via Porta Imperiale, Sabbioneta (Italië)

Sabbioneta is een kleine vestingstad in het noorden van Italië en wordt erkend door UNESCO als een ideale renaissance stad. Gevraagd werd om een ontwerp te maken voor deze vestingstad. Om een ingreep te plegen in deze stad met de regels van de renaissance is een grondig onderzoek nodig om die regels te kennen, te begrijpen en toe te kunnen passen.

In Het spel van de architectonische grammatica worden de regels van de architectonische grammatica tijdens de renaissance onderzocht. Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling. In eerste instantie wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de logica van de architectonische taal van de renaissance. Ten tweede wordt getracht het effect bloot te leggen dat bereikt kan worden door de toepassing van de architectonische grammatica, het mentale effect. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag naar de speelruimte van de architectonische grammatica van gevels tijdens de renaissance en de toepasbaarheid van die architectonische grammatica zodat het effect zichtbaar wordt in de renaissance stad Sabbioneta.

sfeerbeeld ontwerp in de Via Porta Imperiale

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag is ten eerste de ontwikkeling van de architectonische grammatica tijdens de renaissance onderzocht. Italiaanse architectuurtraktaten uit de renaissance, latere interpretaties hierop en verschillende casestudies zijn op een encyclopedische manier ontrafeld en aansluitend zijn de elementen stuk voor stuk hertekend en systematisch met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn de basisprincipes van de grammatica uiteengezet. Op deze manier is de speelruimte van de architectonische grammatica van gevels opengelegd.

Naast het theoretische onderzoek is de theorie toegepast in een ontwerpopgave in de renaissance stad Sabbioneta. Als projectlocatie is voor de Via Porta Imperiale gekozen, de straat direct achter een van de twee originele toegangspoorten van de stad. Het ontwerp betreft een vijftal gevels die zijn ontworpen aan de hand van de regels van de architectonische grammatica tijdens de renaissance.
Het effect dat de architectonische grammatica van de renaissance teweeg kan brengen is tot uiting gekomen in een fictieve novelle die zich afspeelt in de Via Porta Imperiale. Deze novelle gaat over de sociale vitaliteit van het gedachtegoed ten tijde van de renaissance en maakt het mogelijk het effect van de architectonische grammatica toegepast op de ontworpen gevels te laten ervaren door de beschouwer, de personages en de lezer van ‘Het spel van de architectonische grammatica’.

maquette van het ontwerp in de Via Porta Imperiale > onderzoeksverslag (heel zwaar bestand, geïnteresseerd kunnen ook contact opnemen met de ontwerperster om het verslag via Wetransfer te ontvangen) > meer beelden

naam
Leonie van Buuren
e-mail

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Eindhoven / Faculteit Bouwkunde
mentoren
Bernard Colenbrander, Wouter Hilhorst, Renato Kindt

wanneer begonnen met afstuderen
september 2015
wanneer afgestudeerd
juli 2016

favoriete ontwerpers
David Chipperfield, Ludwig Mies van der Rohe (video), Vincenzo Scamozzi
favoriete project
Metropolitan Opera, New York ontworpen door Wallace Harrison

wat doe je nu
PDEng Trainee (Professional Doctorate in Engineering) van de post master opleiding Smart Energy Buildings and Cities van het Stan Ackermans Institute (4TU). Ik verricht onderzoek naar een slimme, toekomstgerichte woonzorgomgeving voor ouderen met dementie.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken
Onderzoek en ontwerp combineren in mooie gebouwen waar mensen gelukkig in kunnen verblijven.