Nieuws

Inclusive Hackney – Archiprix 2017

Barend Mense’s afstudeervoorstel bestaat uit de ‘Inclusive London Toolset’ en is bedoeld om de voortschrijdende gentrificatie in Londen strategisch en sneller op te pakken en de verschillende betrokken partijen bij elkaar te betrekken.

Binnenkant van een bouwblok in Hackney Wick waar de maakindustrie in de loodsen en in de hof de ruimte krijgt voor produceren en samenwerking.

De Inclusive London Toolset sluit aan bij het document ‘section 106’ dat de burgermeester Ken Livingstone opstelde om de problemen van de monocultuur te voorkomen. Section 106 was een eerste gebaar om verschillende inkomensgroepen binnen de stad te houden en bevat regels zoals een minimum voor sociale huurwoningen in elke nieuwe ontwikkeling. Echter door een gebrek aan focus op de uitwerking blijft de stad transformeren richting exclusiviteit. De gentrificatie in Londen wordt steeds pijnlijker, wijken worden exclusief voor de topinkomens zowel om te wonen als om te werken. De section 106 wordt door mij opgepakt en uitgewerkt tot een meer inclusief document. Speculanten en ontwikkelaars zullen sneller aangezet worden een eerste ontwikkeling te realiseren wat de locaties weer sneller verankert in het stedelijk leven van de inwoners.

Bovenste regel: ontwikkeling zoals gebruikelijk plaats vindt. Onderste regel: Inclusive Hackney 0 situatie nu: de bedrijvigheid werkt gescheiden van elkaar in verdeelde kavels met variërend succes. 1 patch: de kade wordt onderdeel van het publieke domein, erfgoed, bouwenvelop en werkplekken worden in kaart gebracht. 2 pionier: eerste ontwikkelingen door de pioniers starten op de lege kavels. 3 bouwen: kleinere loodsen worden getransformeerd naar nieuwe woon- en werkplekken die een relatie krijgen met het binnenhof 4 live: de kades bieden de mogelijkheid tot levendigheid langs het water terwijl de binnenkanten van de blokken ruimte biedt aan intensieve werkplekken voor de maakindustrie.

Hackney is een bloeiend stadsdeel in oost Londen met tot voor kort nog betaalbare woningen en werkruimten. De wijk kent daardoor een grote variatie aan inwoners en gebruikers. Maar Hackney transformeert snel. Onder andere door de ideale ligging dichtbij het centrum en grenzend aan het olympisch park worden in hoog tempo nieuwe plannen voor dit stadsdeel ontwikkeld en uitgevoerd. De plekken in Hackney waar High Streets kruisen met treinstations zouden in potentie een belangrijk knooppunt voor wonen en werken kunnen zijn. Nu zijn het echter lege plekken in het stedelijk netwerk, in bezit van speculanten die wachten op grote investeringen. Daardoor heeft de wijk niet de kans om de grote vraag naar betaalbare woon- en werkplekken adequaat te beantwoorden. Dalston, Hackney Central en Hackney Wick zijn drie locaties die te kampen hebben met deze problematiek en dus ook exemplarisch voor mijn ontwerpend onderzoek.

Axonometrie, werken en wonen in relatie met lokale gemeenschappen.

De eerste stap in de ontwerpen is het repareren van de leegtes in de High Streets waardoor de straten langs de locaties worden gereactiveerd. De locatie komt opnieuw in de belangstelling van zowel de huidige bedrijvigheid als nieuwe ondernemers. De binnenkanten van de bouwblokken bieden ideale kansen en zullen door de fases heen transformeren van informele broedplaatsen tot unieke binnengebieden waar combinaties van wonen en werken een plek krijgen.

De ontwerpen voor de deellocaties zijn gebaseerd op de ontwikkelde Inclusive London Toolset. De relatie met de context zorgt voor unieke uitwerkingen die steeds reageren op de specifieke problematiek in relatie met de openbare ruimten, economie en cultureel erfgoed. De maakindustrie van Hackney Wick, de combinatie van onderwijs en mode in Hackney Central, en de horeca en het bruisende uitgaansleven in Dalston zorgen voor totaal verschillende sferen in de binnengebieden met elk een specifieke manier waarop wonen en werken elkaar versterken.

> meer afbeeldingen

 

naam
Barend Mense
e-mail

opleiding / studierichting
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
mentoren
Pieter Jannink, Hiroki Matsuura, Helmut Thoele, Margit Schuster
wanneer begonnen met afstuderen
februari 2015
wanneer afgestudeerd
mei 2016

favoriete ontwerpers
EAST
favoriete project
Cementerio de Montjuic, Barcelona

wat doe je nu
Ik werk als stedenbouwkundige bij DELVA Landscape Architects/Urbanism.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken