Nieuws

Een thuis voor de asielzoekers – eervolle vermelding Archiprix 2017

Met haar afstudeerproject ‘A home for the displaced’ ontwierp Anneloes de Koff een flexibele huisvestingsoplossing voor een fluctuerende stroom asielzoekers die voorziet in de verschillende primaire basisbehoeften van deze doelgroep.

Een publieke Middenstraat in de middelste van Gendthal waarvan de omliggende stad gebruik kan maken. Deze middenstraat bestaat uit repair cafés en verkooppunten waarbij de bewoners hun diensten kunnen leveren en in een nuttige dagbesteding kunnen voorzien.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. In het jaar 2015 heeft zij te maken gehad met de grootste toestroom van vluchtelingen tot nu toe. Dit resulteerde in hoge politieke druk om iedereen van een bed te voorzien. Experts zijn het oneens over de ontwikkeling van deze toestroom. Onrusten in Turkije en het afsluiten van de Balkanroute zijn slechts enkele onzekere factoren dit het moeilijk maken een voorspelling te doen. ‘A home for the displaced’ biedt een flexibele huisvestingsoplossing voor een fluctuerende stroom asielzoekers en voorziet hierbij in de verschillende primaire basisbehoeften van deze doelgroep door middel van een generiek bouwsysteem dat kan inspelen op deze fluctuerende toestroom.

Het bouwsysteem kan zich voegen naar elke nieuwe bewoner en het kan aangepast worden aan de gezinssamenstelling en culturele achtergrond van de asielzoeker. Door gebruik te maken van digitale technieken kan in deze aanpassing per gebruiker worden voorzien en tevens een seriematig product worden ontwikkeld.

Nadat de sanitaire kern, vloeren en draag constructieve kolommen door professionals zijn geplaatst kunnen de bewoners de verdere invulling van wandelementen verzorgen. Deze zijn te verkrijgen bij de lokale fabrication labs.

Het plan wordt gekenmerkt door drie soorten flexibiliteit: stedelijke flexibiliteit door het plaatsen van de woningen in leegstaande hallen in binnenstedelijke gebieden. Gebruikers flexibiliteit door in te spelen op de grootte van een gezin en individuele behoeften in relatie tot leeftijd en culturele achtergrond. Tot slot toegepaste flexibiliteit middels het bouwsysteem waarbij asielzoekers zelf hun woning kunnen bouwen en aanpassen. Dit werkt niet alleen kostenbesparend maar biedt ook nieuwe vaardigheden en een nuttige dagbesteding.

Door de woningen te zien als voorziening voor een overgangsfase waarbij een persoon is afgescheiden van zijn vroegere context maar tegelijk nog niet verankerd is in een nieuwe structuur, wordt een soort tussenruimte gecreëerd en het begrip liminaliteit geïntroduceerd. De periode in een opvanglocatie zou als een liminale fase gezien kunnen worden. Het vertrouwde thuisland is achtergelaten, maar iemand kan zich nog niet in de onbekende omgeving van een nieuw land vestigen. Door hierop in te spelen bij het ontwerp van toekomstige opvanglocaties en op alle schaalniveaus kleine aanpassingen door te voeren, kan met dezelfde bescheiden middelen een zachtere overgang gecreëerd worden die de bewoner in staat stelt om zich geleidelijk aan te passen aan de nieuwe omringende sociale structuren.

Plattegrond: door de woningen aan te passen aan de gezinssamenstelling en culturele achtergrond van de bewoners ontstaat een gevarieerde stad.

Door de woningen midden in Amsterdam binnen de leegstaande van Gendthallen te situeren en een publieke as te introduceren waaraan verkooppunten, fab-labs en repair cafés zijn gesitueerd kan een natuurlijk contact ontstaan tussen de asielzoekers en autochtone bevolking. Hierdoor kan het veel meer bieden dan een tijdelijk onderkomen. Dit met als doel de angst voor de vaak onbekende asielzoeker weg te nemen en andersom de integratie te bevorderen.

Voorbeeld van een aangepaste woningplattegrond naar Syrische gebruiken. De woning is georganiseerd rondom een patio.

>onderzoeksverslag > meer informatie over het vervolg van het project > meer beelden

naam
Anneloes de Koff
e-mail
anneloes@thenewmakers.com

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde
mentoren
Mo Smit, Maarten Meijs, Pieter Stoutjesdijk
wanneer begonnen met afstuderen
februari 2015
wanneer afgestudeerd
januari 2016

favoriete ontwerper
Tadao Ando (CloseUp aflevering)
favoriete project
Chichu Art museum in Naoshima, Japan

wat doe je nu
Ik werk als Graduate Environmental Consultant bij ChapmanBDSP on Londen. Daarvoor volgde ik een post-graduate programma in Sustainable Environmental Design aan de Architectural Association te Londen. Daarnaast houd ik me bezig met de verdere uitwerking van het afstudeerproject. Na afstuderen meegedaan aan de prijsvraag A home Away from Home. Met het winnen van deze prijsvraag konden we een prototype van het concept bouwen wat is getoond op de DDW in het klokgebouw. Dit heeft een kleine woningcorporatie aangezet ons in de arm te nemen waarmee we nu 5 tijdelijke woningen in een leegstaande winkelplint ontwerpen.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken
Eigen succesvol middelgroot architectenbureau of projectleider bij een gerenommeerd bureau in Nederland of Londen. Daarnaast lijkt lesgeven me ook leuk!