Nieuws

Foreshore – Archiprix 2017

Met hun afstudeerproject ‘Foreshore’ zochten Sidney van Well, Niek van de Calseijde en Nicky Kouwenberg naar de verborgen potenties van het landschap om de Nederlandse kustlijn positief te ontwikkelen.

Zeeduinen. De botanische duin introduceert actieve architectuur, en creëert daarmee een nieuw fenomeen aan de Nederlandse Kust. Deze magisch realistische impressie laat de potentie zien van het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De bunkerbatterij Hillegom wordt gemijnd waardoor nieuwe ecosystemen ontstaan en uitgroeien tot een nieuwe wildernis.

Foreshore heeft de ambitie de Nederlandse kustlijn positief te ontwikkelen. Het project streeft naar een ambitieuze vergroting van de betekenis van het toerisme voor de Nederlandse kust en stelt daarmee het huidige kustontwikkelingsbeleid op de proef. Wij vinden dat de actuele strategieën tekort doen aan de dynamische geografie van de kust. Als amfibische architecten hanteren wij een synergetische benadering en zoeken overal naar verborgen potenties in het landschap, in het aanwezige erfgoed en in de menselijke activiteiten die hier plaats vinden. Het ecosysteem van mens en natuur wordt aangepakt zodat de interactie toeneemt. Met cyclische architectuur ontwerpen wij ruimtelijke modellen die verder reiken dan het traditionele gebouw.

Nieuwste kaart van Nederland, continentaal plat. Wat biedt het Nederlandse kustfundament? De Noordzee en de kustzone zijn opgetekend met een palet aan toeristische kansen als wrakken, geothermie, zandhonger, bunkers, restenergie, militaire activiteiten, natuur en landschap, visgebieden, energieproductie, getijden, maritieme objecten… Inzet en activering van deze diversiteit aan condities resulteert in nieuwe strategieën langs de gehele linie op zowel lokale als integrale schaal.

KALENDER VOOR DE KUST. Voor de ontwikkeling van de Haringvlietmonding op het gebied van natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme is een jaarkalender ontworpen. Deze nieuwe agenda geeft alle gebruikers de benodigde tijd en ruimte om te genieten van de kust.

Foreshore presenteert een ruimtelijke verkenning van het Nederlandse kustfundament. Een ontwerpend onderzoek waarin de traditionele betekenis van architectuur, in de vorm van het gebouw, wordt uitgebreid. Het resultaat omvat niet één ontwerp, maar omschrijft de ruimtelijke ambities van de kustzone. Het ontwerpproces voor de ontwikkeling van de Nederlandse kust is op te delen in 7 ontwerpfasen, alle met een unieke architectonische intelligentie.

GENIUS LOCI IN DE TIJD. De ontstaansgeschiedenis van Callantsoog ligt voor de huidige kustlijn in de Noordzee. Dit authentieke landschap bestond uit een wad genaamd ‘t Oghe. Momenteel wordt deze plek onder andere ingezet als dumpplaats voor militair afval. De synthese van deze genius loci leidt tot een voorstel voor de herintroductie van het waddeneiland.

‘T OOGHE. De ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor Callantsoog: een anoniem dorp dat zijn oorsprong – in de Noordzee – terugkrijgt door het ontwerp van een toeristische raffinaderij voor militair afval. Tijd wordt zichtbaar: de messing gevel patineert, het landschap groeit en de authentieke identiteit van het dorp wordt hersteld.

naam
Sidney van Well, Nicky Kouwenberg, Niek van de Calseijde
contactgegevens
www.fore-shore.nl
info@fore-shore.nl

wanneer begonnen met afstuderen
mei 2015
wanneer klaar met afstuderen
september 2016

mentoren
Machiel Spaan, Gert Kwekkeboom, Ad Kil, Ro Koster
opleiding
AAS Tilburg (architectuur)

favoriete ontwerpers
Ensamble Studio, John Hejduk, Marcio Kogan
favoriete projecten
La Trufa, House of the Painter, V4 House

wat doen jullie nu?
het doorontwikkelen en onder de aandacht brengen van ons afstudeerplan
wat hopen/willen je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?
Experimenteren met architectuur, ambitieus blijven en inspirerend zijn.