Nieuws

All for one and one for all? – Archiprix 2017

Op welke manier kan de dichtheid van een bestaande wijk verhoogd worden om ten minste twee keer zoveel wooneenheden te herbergen als er momenteel aanwezig zijn?

Isometrische doorsnede van bouwblok

Als plangebied is gekozen voor de woningbouwstrook op Kattenburg in Amsterdam. Het is de bedoeling om de samenhang binnen het gebied te vergroten en daarbij de bestaande woningen met respect te integreren in de nieuwe visie. De dichtheid wordt verdubbeld van 650 woningen tot meer dan 1200. Dat is zowel psychologisch als sociaal een ingrijpende exercitie.

Isometrie stedenbouwkundig plan: 1. nieuwe woningen, 2. bestaande woningen, 3. incubator/startup

Om het gestelde doel te kunnen bereiken worden verscheidene strategieën ingezet. Nieuwe straatruimten tussen de bouwblokken versterken de kracht van de bouwblokken. Door de toename van het aantal woningen wordt het geveloppervlak groter, daar heeft het straatbeeld baat bij. Door bouwblokken met binnenplaatsen te maken wordt de enveloppe van de bestaande blokken gecompleteerd.

Plattegrond standaardverdieping

Parasitaire toevoegingen aan de bestaande gebouwen zijn erop gericht de woningen weer te verbinden met de omliggende straten. Soms is het om die reden nodig om patiowoningen toe te voegen in plaats van opslagruimten op de begane grond die niet meer functioneren. Of, zoals in de Kattenburgerstraat, om ruimte te creëren voor startups, incubators en detailhandel. Deze functies brengen een publieke component in het ruime straatprofiel. Deze verdichting stimuleert de integratie en voorkomt isolatie.

Plattegrond begane grond

Optoppen met nieuwe verdiepingen wordt daarnaast als methode ingezet om meer woningen te realiseren en daarmee de dichtheid te verhogen. Standaard krijgt elk blok een extra verdieping over het gehele oppervlak. Daarmee wordt de dichtheid gespreid over de hele wijk verhoogd, terwijl het extra volume gerealiseerd kan worden binnen de toleranties van de constructie van de bestaande woningen. Bij toevoeging van meer verdiepingen zou de bestaande constructie te zwaar belast worden, in dat geval wordt over de bestaande woningen heen een exoskelet geplaatst dat de nieuwe woningen draagt. Die strategie maakt het mogelijk om nieuwe gevels te maken en de expressie van de bestaande woningen te veranderen zodat ze onderdeel worden van de nieuwe identiteit van het blok.

Gevel

Tenslotte wordt hoogbouw geïntroduceerd die deel uit moet maken van het bestaande bouwblok. Het is zaak om de hoogbouw zorgvuldig te positioneren en vorm te geven opdat ze geen inbreuk maakt op de bestaande kwaliteit. Om die reden zijn ze aan de noordelijke waterkant geprojecteerd. Vanwege de oriëntatie is een typologie mogelijk met een middengang die aan beide zijden woningen heeft zonder dat er sprake is van woningen met de oriëntatie op het noorden. Al deze ingrepen verhogen de dichtheid met behoud van een duidelijke stedelijke structuur.

Impressie binnenplaats

name
Shéa McGibbon
website

when did you start with your graduation project
September 2015
when did you finish your graduation project
June 2016

opleiding
Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde
Mentoren
Dick van Gameren, Pierijn van der Putt, Theo Kupers

favourite designer(s)
Chamberlin, Powell and Bon, Aguste Perret, Max Dudler
favourite project(s)
The Barbican, London (CPB), Le Havre, France (Perret), Stadthaus Bremen (Dudler)

what are you doing now?
After graduation I moved to London where I now work as a Design Manager for a large construction contractor (Mace) I am also studying at The Bartlett to achieve my professional chartership (RIBA Part 3).

what do you hope to achieve as a designer in the nearby or not so nearby future
Currently I have moved away from typical architectural practice and I am enjoying working within contracting. This gives me an understanding of the wider processes within the construction industry, and specifically how the skills of a designer/architect can be applied in this context.
Long-term I aim to develop a career which is a hybrid between architecture, construction and development. I want this to offer me opportunities to collaborate within multi-disciplinary teams; designing, constructing and developing projects that embody my architectural and ethical ambitions.

master thesis
All for one or … one for all?