Nieuws

Pruys & Bekaert

Gb

Geert Bekaert-prijs

Ter stimulering van de architectuurkritiek en bevordering van de dialoog.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ter viering van de ontwerpkritiek en ter stimulering van de ontwerpschrijfkunst organiseren Archined en Designplatform Rotterdam een nieuwe editie van de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek.

Doe mee!
Voor deze editie van de Pruys-Bekaert-prijzen kunnen nieuwe of reeds eerder gepubliceerde essays worden ingezonden die raken aan het thema Wereldbeelden.
> for English

Thema wereldbeelden
Een wereldbeeld is een veelomvattende opvatting of theorie van de wereld en de plaats van de mensheid daarin. Het is een intellectuele constructie die het mogelijk maakt om gebeurtenissen en hun betekenis te analyseren, en perspectieven biedt om existentiële vragen te beantwoorden. In de context van architectuur en ontwerp zouden dat politieke, morele, ethische of esthetische grondslagen kunnen zijn van waaruit het ontwerp of de ontwerper vertrekt.

Binnen verschillende cultuurvormen nemen architectuur en design* een prominente positie in. Zij getuigen in verstilde vorm van opvattingen en idealen en hebben de potentie om sociale relaties en machtsstructuren tot uitdrukking te brengen. Inherent aan de vraag naar wereldbeelden is de overtuiging dat materialen, objecten, gebouwen en de gebouwde omgeving niet los staan van hun vaak gelaagde context.

In deze oproep voor de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek vragen we je na te denken over het wereldbeeld van de ontwerpster/er of beschouwster/er, of de rol die ontwerp speelt in bepaalde wereldbeelden. Het kan gaan over je eigen praktijk of die van een ander. Hoe definiëren en interpreteren ontwerpers of beschouwers de vormgegeven wereld? Aan welke wereld wordt gewerkt?

* Onder architectuur verstaan we ook interieur-, landschapsarchitectuur en stedenbouwkundig ontwerp. Design nemen we in de breedste zin van het vakgebied, dus ook social design, design thinking, food design, bio design, grafisch ontwerp en mode.

Criteria voor inzenden
De criteria voor inzenden zijn voor beide prijsvragen gelijk:
– Het essay is maximaal 1.200 woorden lang
– Het essay is geschreven in het Nederlands of in het Engels
– Het essay is nieuw of eerder gepubliceerd, maar dan wel na 1 juli 2016.
– Een essay kan worden ingezonden voor de Simon Mari Pruys-prijs, of voor de Geert Bekaert-prijs.
– De inzender dient (mede) auteur te zijn van het ingezonden essay.
– Dien je essay in als Word-bestand (géén pdf of andere bestandstypen) in standaard lettertype, regelafstand 1,15 en lettergrootte 11, met als bestandsnaam de titel van het essay.
– Geen afbeelding(en) toe- of bijvoegen.
– Vermeld in de e-mail, dus niet in het document, je naam en je telefoonnummer. Wanneer het essay eerder is gepubliceerd, vermeld dan ook de publicatiedatum en de titel van het tijdschrift of welke website.

Inzenden
Stuur je essay uiterlijk zondag 30 juni 2019 op naar pruys@archined.nl of bekaert@archined.nl.
Essays die niet voldoen aan de gestelde criteria worden niet beoordeeld.

Jury’s
De juryleden voor de Simon Mari Pruys-prijs zijn:
Kirsten Algera (designhistorica en -critica en hoofdredacteur MacGuffin Magazine)
Jan Boelen (product designer, artistiek directeur Z33 Hasselt en hoofd masteropleiding Social Design aan de Design Academy Eindhoven)
Hicham Khalidi (directeur Van Eyck, Maastricht)

De juryleden voor de Geert Bekaert-prijs zijn:
Wim van den Bergh (architect, theoreticus en hoogleraar woningbouw en ontwerp aan de RWTH Aken)
Lara Schrijver (architecte, hoogleraar architectuurtheorie aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen en redactielid van het jaarboek Architectuur in Nederland.)
Paul Vermeulen (architect De Smet Vermeulen architecten, architectuurcriticus en hoogleraar architectonisch ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft)

Jurering en uitslag
Iedere jury nomineert drie teksten. Op 1 oktober 2019 worden de genomineerden bekendgemaakt. De winnaars van de Pruysprijs voor designkritiek en van de Bekaertprijs voor architectuurkritiek worden op zaterdagavond 16 november 2019 bekend gemaakt.
Tijdens de avond van de prijsuitreiking zullen de genomineerden hun tekst voordragen lezen. Na de presentaties kiezen de jury’s de winnende teksten. De winnaars ontvangen eer en roem, en een fraaie bokaal.
Er wordt – uiteraard – ook een publieksprijs toegekend, deze wordt bepaald door de zaal. De prijsuitreiking vormt onderdeel van designfestival DesignChewing in TENT Rotterdam.

Wie zijn de naamgevers van de prijzen?
De als ontwerper opgeleide Simon Mari Pruys (1927-1980) ontpopte zich in de jaren zestig en zeventig tot een toonaangevend criticus van vormgeving en architectuur in Nederland. Hij schreef kritieken en columns in diverse tijdschriften en dagbladen. In 1972 publiceerde hij Dingen vormen mensen. Een studie over producten, consumptie en cultuur, hierin laat hij een bijzonder kritisch geluid horen over de relatie van industriële vormgeving tot maatschappelijke verschijnselen als het consumentisme en het milieu. Andere boeken van zijn hand zijn: De nieuwe onzakelijkheid. Design kritiek (1971) en De Paradijsbouwers. Anti-kunstzinnige opmerkingen over de gebouwde omgeving (1974).
Eigenzinnig en controversieel de criticus Simon Mari Pruys deel 1

Geert Bekaert (1928-2016) is een Belgische kunst- en architectuurcriticus, theoreticus, historicus en curator. Sinds 1950 schreef hij meer dan 1000 artikelen en teksten over beeldende kunst en architectuur voor tijdschriften en dagbladen. Hij doceerde aan tal van universiteiten en hogescholen in Nederland en België en was hoofdredacteur van het tijdschrift Archis (1990-1995). In 1988 ontving Bekaert de Rotterdam-Maaskantprijs. Zijn artikelen zijn gebundeld in Verzamelde opstellen. Het eerste deel Stapstenen. 1950-65 kwam uit in 1985, het negende en laatste deel Wijnvlekken. 2006-2010 verscheen in 2012. Een aantal artikelen van Bekaert zijn online te lezen in De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.