Nieuws

The living landscape of Quebrada Jaime – Winnaar Archiprix 2019

Het Chileense Valparaiso is een gefragmenteerde stad, het landschap definieert haar grenzen. Het afstudeerproject van Devant Asawla is een voorstel om verschillen op een architectonische manier te slechten.

Ontwikkelingsproces van natuurlijk naar georganiseerd landschap 1 bestaande situatie 2 na 2 – 5 jaar 3 eindfase na 10 jaar

Door de amfitheatrale setting is de ontwikkeling van Valparaiso langzamerhand vastgelopen. De vooruitzichten voor de toekomst zijn onzeker gezien de ietwat marginale toeristenindustrie, en de onzekerheid over het belang van de haven op globale schaal. Kleurrijke huizen en kunst maskeren een stad met een wanhopige behoefte aan regeneratie.

Het dagelijkse ritueel van het leven hoog op de hellingen van de heuvels, de dagelijkse gang naar het werk beneden en weer terug omhoog in de avond is kenmerkend voor het leven in Valparaiso. De grens tussen het orthogonale grid van het stedelijk weefsel beneden en de informele landelijkheid van de heuvels wordt voortdurend gepasseerd. Deze drempel bestaat zowel in horizontale als verticale zin. Het landschap van Valparaso dicteert het dagelijks leven van haar inwoners in hoge mate.

Dit project onderzoekt de relatie tussen het stedelijke en het landelijke Valparaiso en, op een metaforisch niveau, de relatie van de mens met de natuur. Het project probeert de tradities en ambachten van Valparaiso en Chili aan de vergetelheid te ontrukken en ze in te zetten als katalysator voor een revolutionaire ontwikkeling in de toekomst.

Het ontwerp betreft een zelfvoorzienend industrieel gebouw, dat zich richt op de productie van:
1 Adobe-bouwmaterialen (leemblokken, gestampte aarde, la-quincha-panelen, zandzak-technologie)
2 Regionale wijn (Amforae klei gefermenteerde wijn, gespecialiseerde fruitwijnen, grappa enz …)
Beide ambachten staan synoniem voor de Chileense cultuur. De ontworpen interventie kijkt in eerste instantie naar het behoud van deze langzamerhand in onbruik rakende technieken Het ontwerp van het gebouw is niet alleen gericht op de productie van de bouwmaterialen en de wijn, het is ook een instituut dat onderzoek doet naar de potenties voor de toekomst van deze traditionele ambachten en onderwijs en tentoonstellingen verzorgt.
Vanuit stedelijk oogpunt fungeert de interventie als een katalysator die de omgeving doet opleven en die de stedelijke vergroening met een recreatieve, sociale en agrarische waarde bevordert. Het stedelijke weefsel wordt opnieuw verbonden met de landelijke randen. Het fungeert als een toegangspoort tussen het stedelijk weefsel en het hoger gelegen landelijk deel van de stad, en vice versa.

Naam:
Devant Asawla

Contactgegevens:
devantasawla@gmail.com

Opleiding:
Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde

Waterturbine

Link naar afstudeerwerk