Nieuws

Winnaars Archiprix 2019: Devant Asawla en Lesia Topolnyk

Op zaterdag 22 juni zijn de winnaars van de 39ste editie van de Archiprix 2019 bekend gemaakt. Deze prijs waarvoor de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur jaarlijks hun beste afstudeerplannen inzenden, stond dit jaar voor het eerst ook open voor de masteropleidingen interieurarchitectuur.

Links: The Living Landscape of Quebrada Jaime van Devant Asawla, rechts Un-United Nations Headquarters van Lesia Topolnyk

Voor deze editie van de Archiprix Nederland werden dertig afstudeerprojecten ingezonden: achttien met als afstudeerrichting architectuur, vijf plannen voor de afstudeerrichting stedenbouw, vier plannen voor de landschapsarchitectuur en drie projecten met als afstudeerrichting interieurarchitectuur.

De jury bestaande uit Marieke Berkers (theorie), Harro de Jong (landschapsarchitectuur), Donna van Milligen Bielke (architectuur), Jasper Nijveldt (stedenbouw) en Eline Strijkers (interieurarchitectuur) kende een gedeelte eerste prijs toe en vier eervolle vermeldingen. Over de winnende afstudeerprojecten oordeelt ze: “De ontwerpers van de winnende plannen maken heldere keuzes en gaan daar zeer consequent op door. Deze plannen worden daarnaast gekenmerkt door een hoge ruimtelijke kwaliteit en een grote diepgang. De ontwerpers tonen met hun ontwerpvoorstellen een zeer hoge betrokkenheid wat leidt tot een heldere en krachtige positionering. Ze dragen tenslotte inspirerende oplossingen aan voor een actuele problematiek.”

Gedeelde eerste prijs:
The Living Landscape of Quebrada Jaime
Devant Asawla, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Devant Asawla onderzoekt de verhouding tussen de stad, het platteland en de natuur. Het afstudeerproject is gesitueerd in de Chileense stad Valparaiso op de steil oplopende hellingen van de stad. Het plan beoogt de tradities en de ambachten van Valparaiso in te zetten als katalysator voor de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de stad en haar bewoners. Het ontwerp bestaat uit een fraai vormgegeven gebouwencomplex. Het plan lost op treffende wijze een aantal lokale problemen op. Het geeft extra inhoud aan de toeristische potentie van de stad, het biedt de bewoners hoog op de helling werkgelegenheid en scholing zodat ze niet dagelijks hoeven afdalen. Het programma en de economie sluiten nauw op elkaar aan. Het plan is overtuigend en consistent in al zijn aspecten, tot en met de gebezigde taal en het beeld.

Un-United Nations Headquarters
Lesia Topolnyk, Academie van Bouwkunst Amsterdam (architectuur)
Met het fascinerende ontwerp voor een gebouw waar vertegenwoordigers van de verschillende partijen in conflictgebieden elkaar kunnen ontmoeten op neutraal terrein beoogt Lesia Topolnyk de rol te verkennen die architectuur kan spelen in het absorberen van conflictsituaties. Het zes verdiepingen hoge schijfvormige complex is gesitueerd op de Krim en bestaat uit gangen, die symbool staan voor de informele ruimte waar politici met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden. In al zijn eenvoud is het een zeer doorwrocht plan. het geeft ook blijk van het grote ontwerptalent van de ontwerpster. Met haar plan, dat verweven is met haar persoonlijke geschiedenis, slaagt ze er op overtuigende wijze in om aan te tonen dat architectuur een betekenisvolle aanzet kan geven tot dialoog.

Eervolle vermeldingen
Campanhã Urban Park,
Stijn Lanters, Wageningen University & Research (landschapsarchitectuur)
Het mooi vormgegeven park bevindt zich aan de rand van Porto op het terrein van een in onbruik geraakte energiecentrale. Op basis van zowel het onderzoek als de bewonerswensen slaagt hij erin een overtuigend plan te ontwerpen dat op verschillende niveaus samenbindt. Met de sterke ontwerpingrepen, de ambachtelijke aanpak en het onderzoek slaagt het plan ook in de opzet om een handvat te bieden om de potenties van dergelijke onbepaalde plekken te onderzoeken en uit te werken.

Recycling Utopia
Goda Verikaite, KABK Den Haag (interieurarchitectuur)
Het interieurarchitectonisch afstudeerplan heeft betrekking op de opties voor de toekomst van de grootschalige socialistische woningbouw in Litouwen. Afhankelijk van de aard van de bewoners worden allerhande ontwikkelingen van het basis portiekblok geschetst. Daarmee biedt het plan de gebruikers een breed scala aan prikkelende opties; het presenteert hen een Utopia. De opgave is relevant, niet alleen in Litouwen maar in het hele Oostblok komen dezelfde wooncomplexen voor en staat men voor dezelfde opgave.

Sino-African Counterpoints
Serah-Ingrid Calitz, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Het boeiende afstudeerplan presenteert een goed doordacht ontwerp voor de ontwikkeling van stedelijke projecten in Tanzania als alternatief van de door China gefinancierde Speciale Economische Zones waarvoor meer dan tienduizend dorpsbewoners verplaatst moeten worden. Dit voorstel neemt de bewoners, bestaande collectieven en het traditionele Swahili huis als uitgangspunt. Het ontwerp wordt onderbouwd door een consciëntieus onderzoek naar de relocatiepolitiek, het Swahili huis en hoe je je daar als ontwerper toe kan verhouden. De typologie van dit huis dat een lange ontwikkelingsgeschiedenis kent, wordt in dit plan geactualiseerd.

Towards a Happier Havana
Iruma Rodríguez Hernández, Academie van Bouwkunst Amsterdam (stedenbouw)
Het afstudeerproject betreft een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied rond de rivier Almendares in het hart van Havana. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit de bewoners van de stad. Workshops met bewoners leveren een toolbox op die in het ontwerp wordt toegepast. Een verzameling van relevante ingrepen wordt uitgetest in het ontwerp.