Nieuws

Alice Twemlow en Violette Schönberger winnen Pruys-Bekaert-prijzen 2019

Gb

Geert Bekaert-prijs

Ter stimulering van de architectuurkritiek en bevordering van de dialoog.

In een zinderende finale is de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek toegekend aan Violette Schönberger, de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek aan Alice Twemlow, en ging de vox pop-prijs naar Florian Cramer. Alle genomineerde essays staan nu online, om te lezen of te beluisteren.

De bokalen voor de Simon Mari Pruys prijs en de Geert Bekaert prijs

De bokalen / foto Paul van der Blom

“Het is best wel een beetje nerdy om op een zaterdagavond naar kritieken te luisteren”, concludeerde een van de aanwezigen na afloop van het Pruys-Bekaert event dat zaterdag 16 november plaats vond.
Voor wie het even kwijt is, in het voorjaar deden Designplatform Rotterdam en Archined een oproep om essays in te sturen voor de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek. De essays mochten eerder gepubliceerd zijn, in het Nederlands of Engels geschreven zijn, niet langer zijn dan 1200 woorden, en geen afbeeldingen bevatten. Ook werd er een thema meegegeven: wereldbeelden. Een jury’s bestaande uit Kirsten Algera, Hicham Khalidi en Jan Boelen voor de Pruys-prijs, en Wim van den Bergh, Lara Schrijver en Paul Vermeulen voor de Bekaert-prijs nomineerden de essays van Alice Twemlow, Ania Molenda, Florian Cramer, Geert Lovink en Mieke Gerritzen, Hans van der Heijden, en Violette Schönberger.

Staand op een kaal podium, het spotlicht op zich gericht, droegen de auteurs hun genomineerde essays voor tijdens het Pruys-Bekaert event, waarna de jury’s zich terugtrokken om na een eeuwigdurende 15 minuten de winnaars bekend te maken.

links Violette Schönberger, rechts Alice Twemlow / foto Paul van der Blom

De Pruys-jury: “Het was een hele moeilijke beslissing. Eerst kregen we de teksten zonder namen, na de nominatie kregen we de namen te horen en nu zien we de auteurs presenteren. Deze gelaagdheid vinden we heel interessant, maar het bleek ook extra moeilijk om het verschil tussen geschreven tekst en presentatie als een geheel te beoordelen. […] We kiezen voor Alice Twemlow als winnaar van de Pruys-prijs voor design kritiek omdat haar tekst zeer goed geschreven is en inspeelt op de verbeelding. In haar essay Conflicting Definitions of Key Terms beschrijft zij een historische bijeenkomst, de International Design Conference in Aspen in 1970, op zo’n manier dat, zonder de overeenkomsten letterlijk te noemen, de lezer meteen de relatie legt met actuele vraagstukken en standpunten in de hedendaagse ontwerpwereld. Dit verschafte ons een verrassend inzicht dat er in de afgelopen 50 jaar in feite niet veel veranderd is.”

De Bekaert-jury: “Voor ons was de avond tegelijk een feest en een marteling. Een feest omdat het ons bij het aanhoren van de alternatieve teksten duidelijk werd dat we goed gekozen hadden en drie teksten nomineerden met een oprecht engagement voor de stad. Wat ons betreft had het daarbij mogen blijven. Dus de marteling is om dan een winnaar te kiezen. Aan het eind van onze beraadslaging hadden we de indruk dat we misschien wel drie keer dezelfde tekst hadden gehoord over kosmopolitanisme dat in consumentisme gedrenkt is en een oproep voor echte steden. We hebben twee keer een tekst gelezen die over verlangen ging, en er waren ook twee teksten die sterk het kosmopolitanisme op de korrel namen en pleitten voor echte verschillen in steden. Dus als je vanuit die logica twee keer twee teksten hebt waarin één tekst een gemeenschappelijke noemer heeft, dan is het ons duidelijk dat Violette de winnaar van de Bekaertprijs voor architectuurkritiek moet zijn. In haar essay Paradijs van imperfectie voert Violette Schönberger Almere, de stad ‘waar niemand last van heeft’, op in een verhaal over uniciteit. ‘Geen last hebben van’ is in het hedendaagse stedenbouwkundig debat niet meteen een gewaardeerde kwaliteit, maar het maakt Almere uniek, stelt Schönberger. En juist voor die unieke kwaliteiten van steden zou meer aandacht moeten zijn.”

Uiteraard was er ook een publieksprijs: Florian Cramer won de Pruys-Bekaert-vox-pop-prijs 2019 met zijn essay Welcome to the Crapularity: Design as a Problem.

Van de voordrachten zijn geluidsopnamen gemaakt, deze zijn te beluisteren via de Archined-kanalen op Soundcloud, Spotify, en Itunes. De essays rustig lezen kan natuurlijk ook:
Alice Twemlow – “Conflicting Definitions of Key Terms”: An Ecological Protest at the International Design Conference in Aspen, 1970–1971
Violette Schönberger – Paradijs van imperfectie
Ania Molenda – In Defense of Diversity
Florian Cramer – Welcome to the Crapularity: Design as a Problem
Geert Lovink en Mieke Gerritzen – Made in China, Designed in California, Criticized in Europe Amsterdam Design Manifest
Hans van der Heijden – Analogen

Enkele gerelateerde artikelen