Nieuws

Family Matters – Archiprix 2019

Met het ontwerp van een wooncomplex voor gezinnen in de binnenstad van Eindhoven introduceert Johan van den Boom een nieuwe manier van wonen. Door ruimten te delen ontstaat er ruimte die past bij de woonbehoefte van gezinnen. Functies zoals een keuken of speelkamer kunnen uit het woonprogramma worden gehaald zodat de woning betaalbaar blijft.

Het stedelijk plein waar functies voor zowel gezinnen van het complex als voor de bewoners van de stad samenkomen

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?
Ik ben opgegroeid in de stad en hou van de levendigheid die de stad biedt. Ik heb een zoontje van inmiddels 3 jaar maar de keuze om hoogstedelijk te wonen voor gezinnen in Eindhoven is er niet. Daarom zag ik de kans om voor deze doelgroep een ontwerp te maken.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen?
Japanse architectuur spreekt me erg aan. Vanwege gebrek aan ruimte zijn zij meester in het omgaan met kleine woningen. Dit resulteert vaak in creatieve en spannende woonruimtes.

Benoem het sleutelmoment in je afstudeerproject.
Tijdens het proces kwam ik tot de conclusie dat het zowel belangrijk is om betaalbare woningen te maken, als het maken van een omgeving waarin het kind veilig kan opgroeien. Twee factoren die in de stad nauwelijks aanwezig zijn.

Bestaande situatie VDMA-terrein Eindhoven: 1 Zusterflat 2 Luciferfabriek 3 VDMA garage

Projecttekst
Steden staan onder toenemende druk van gezinnen die graag binnenstedelijk willen wonen. Het is een belangrijke doelgroep voor de stad. Ze verbinden, ze vormen een belangrijke schakel tussen verschillende generaties en voelen zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving, wat zorgt voor de kwaliteit van de buurt.

Het huidige aanbod schiet tekort in het voorzien in de ruimtelijke behoefte aan een veilige omgeving en voorzieningen in de directe omgeving die essentieel zijn voor het dagelijkse leven van gezinnen. Het voormalige VDMA-terrein in Eindhoven is een voorbeeld waar binnen het bestaande ensemble een woongebouw wordt gebouwd dat deze kwaliteiten wél heeft.

De speelstraat met daaraan de woningen die ontworpen zijn als een diafragma en kunnen worden betrokken bij de gedeelde ruimten

De woningen zijn ontworpen als een diafragma. Door het openen van verschillende lagen leveren ze weliswaar in op privacy, maar worden ze ook betrokken bij de gedeelde ruimten. Door ze alle aan te sluiten op een overgedimensioneerde gang, die als speelstraat functioneert, worden de woningen verbonden over de gehele eerste verdieping en gaat het complex fungeren als een woonbuurt.
Binnen het ensemble is gekozen voor het plaatsen van hoogbouw. Door het plaatsen van twee torens in plaats van één ontstaat een differentiatie van plekken met unieke eigenschappen. Zo is er een stedelijk plein, een groene binnentuin, een indoorplein en een doorlopende straat die het complex met de stad verbindt.

Begane grond: Door het opknippen en terugduwen van het nieuwe volume ontstaat er de mogelijkheid voor het maken van pleinen. Zo is er een stedelijk plein, een indoorplein en een groene binnentuin. Deze pleinen fungeren als extra leefruimte voor gezinnen, om tijd door te brengen met elkaar of andere bewoners. Door middel van een doorgaande straat wordt het geheel op maaiveld verbonden met de stad.

Het ensemble en de architectuur omkaderen het dagelijks leven van het gezin. Zo bestaat de gevel uit gesloten en open delen die het gebouw diepte en inkijk geven: het diafragma. De gevel is sober en ingetogen en vormt een rustig beeld in een hectische stadsomgeving. Het gebouw is opgetrokken uit betonnen kaders, golfplaten die fungeren als gordijnen, pergola’s met groen en daktuinen.

Verdieping 1: Voor het kind is het belangrijk om op een veilige manier te kunnen ontdekken. De stad biedt deze omgeving vaak niet. Daarom zijn de woningen ontworpen aan een overgedimensioneerde gang die als speelstraat functioneert. Deze gang verbind het complex over de gehele eerste verdieping waarmee het complex fungeert als een woonbuurt.

Een goed functionerende omgeving voor gezinnen is afhankelijk van voorzieningen in de buurt. Door middel van verdichting ontstaat de mogelijkheid om dit soort functies op te nemen in het complex. Zo zijn er naast de verschillende pleinen een kinderdagopvang, een design & technology lab en een gym die met hun functioneren zowel de bewoners van het complex als de bewoners van de stad tegenmoet komen.

Doorsnede over de twee woontorens

Naam
Johan van den Boom

Contactgegevens
mail

opleiding/studierichting
Academie voor Architectuur en Stedenbouw – Tilburg

Start afstuderen
September 2013

Afgestudeerd
Juni 2018

Wat doe je nu?
Ik werk als architect bij Houben/van Mierlo architecten.

Wat hoop/wil je bereiken?
Om als architect aan gelijksoortige projecten als mijn afstudeerproject te mogen werken.

Uit het juryrapport
“[…] Dit afstudeerplan stelt een wooncomplex voor gezinnen voor in het centrum van Eindhoven. De ontwerper beoogt deze belangrijke doelgroep voor de binnenstad te behouden door ze een bijzondere woonvorm te bieden waarbij de grens tussen publiek en privaat wordt verkend. Het uitgangspunt van deze interessante exercitie is het delen van woonruimte. Elk gezin heeft een betrekkelijk klein privé oppervlak tot de beschikking dat grenst aan een overgedimensioneerde gang. Door functies als keuken of speelkamer uit het woonprogramma te halen blijft de privéwoning compact. Op die manier beoogt de ontwerper wonen in de binnenstad betaalbaar en aantrekkelijk te maken. […]”