Nieuws

Winnaars Archiprix 2020: Sarina Bleumink, Charlotte van der Woude en Felipe Chaves Gonzalez

Op vrijdag 26 juni zijn de winnaars van de Archiprix 2020 bekend gemaakt. Deze prijs, die dit jaar haar 40ste editie viert, staat open voor de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en voor de tweede keer ook de masteropleidingen interieurarchitectuur.

Archiprix 2020 winnaars

Links: Charlotte van der Woude met Nature is Under your Feet / rechts boven: Sarina Bleumink met Living Monument / rechts onder: Felipe Chaves Gonzalez met Permeable Borders

Voor deze editie van de Archiprix Nederland werden dertig afstudeerprojecten ingezonden: eenentwintig met als afstudeerrichting architectuur, van drie plannen is de afstudeerrichting stedenbouw, drie landschapsarchitectuur en drie projecten zijn ontworpen door deelnemers die afstudeerden in de interieurarchitectuur.

De jury, bestaande uit Frans Bevers (interieurarchitectuur), Ira Koers (architectuur), Mascha Onderwater (landschapsarchitectuur), Merel Pit (theorie) en Jeroen Zuidgeest (stedenbouw), kende dit jaar drie eerste prijzen en twee eervolle vermeldingen toe. Over de winnende afstudeerprojecten oordeelde ze: “De prijzen gaan naar de drie plannen die bijzondere kwaliteiten paren aan een consistente aanpak en een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk plan. De kwaliteiten van elk van de drie prijswinnende plannen liggen steeds op een ander vlak. Er is geen sprake van één plan dat duidelijk boven de andere uitsteekt. De plannen die geselecteerd zijn voor een eervolle vermelding scoren niet op alle aspecten van het plan even hoog, wel hebben ze op onderdelen bijzondere kwaliteiten.”

Gedeelde eerste prijs (in alfabetische volgorde)
Living Monument
Sarina Bleumink, AvB Arnhem (architectuur)
Het trefzeker ontworpen en schitterend gepresenteerde plan voor de herbestemming van de aardapplemeelfabriek in Coevorden is een overtuigend voorbeeld van de omgang met herinnering. De ruïne van de fabriek is getransformeerd tot een betekenisvol element in de stad. Het ontwerp is tot in de details en materialisatie zorgvuldig uitgewerkt.

Nature is Under your Feet
Charlotte van der Woude, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Dit plan daalt op een aantal strategisch gekozen locaties in Londen af naar de rivier de Fleet die onzichtbaar onder de stad naar de Theems stroomt. Op elke locatie wordt op zorgvuldige wijze een ingreep ontworpen die het maaiveld in contact brengt met de ondergrondse rivier. Steeds wordt een biotoop gecreëerd voor specifieke planten en dieren. Op die wijze wordt de notie van de natuur onder de stad op treffende wijze in de beleving van de stad ervaarbaar gemaakt.

Permeable Borders
Felipe Chaves Gonzalez, TU-Delft (stedenbouw)
Dit afstudeerplan pakt een even relevante als complexe opgave op. Het doel is om de integratie van kwetsbare bewoners in Rio de Janeiro te verbeteren. De ontwerper slaagt op overtuigende wijze in zijn opzet met het een ontwikkelingsmodel voor de stad, inclusief een realistische en praktische toolkit om de stad te helen. Het voorstel excelleert op het gebied van strategische planning en meta planning.

Eervolle vermeldingen (in alfabetische volgorde)
Achterhuis
Paul Kuipers, AvB Amsterdam (architectuur)
Achterhuis is een nieuw thuis voor de klokkenluider Edward Snowden die sinds 2013 in een totale lockdown en stateloos moet leven. Het is een ruimtelijk manifest om het belang van begrippen als ‘transparency’ en ‘privacy’ te adresseren.
Aan de hand van het begrip ‘encryption’ is een labyrintische configuratie van private, publieke en openbare ruimtes gemaakt waarin de wisselwerking tussen verdwijnen en verschijnen ruimtelijk is georganiseerd.

A Sense of Home
Patrick Roegiers, AvB Amsterdam (architectuur)
De ontwerper leeft een poosje met de daklozen en ontwerpt op basis van zijn ervaringen twee voorzieningen die de daklozen ontberen: de Dapperkeuken aan de Dappermarkt en een slaapplaats in de Bedsteeg in de Jordaan.