Nieuws

WeGrowCo – Archiprix 2021

Job van den Heuvel (TU Delft Bouwkunde) ontwierp een stedenbouwkundige strategie voor nieuwe wijken op basis van organische co-creatie, en voortbouwend op de Open Bouwen-erfenis van John Habraken en Frans van der Werf.

WeGrowCo

Social potential of the inbetween space – From a social perspective, the design of the urban tissue consists out of a variation of open courts (former hemp fields and facilities). Within these courts, groups of inhabitants are given freedom to co-design different functions and infill of balconies, roofterraces, gardens, courts, alleys and galleries. The architect provides the inhabitants with different rules and design tools to create a gradience between private, in-between spaces and public spaces.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?
Er moeten in Nederland een miljoen woningen gebouwd worden in de komende decennia om te voldoen aan de vraag van de woningmarkt. Tegelijkertijd is voor de bouw van deze woningen, met de conventionele bouwmethoden, een zeer grote afhankelijkheid van beperkte natuurlijke materiaalbronnen. Daarbij is er in huidige wijken een grote behoefte aan meer collectiviteit in wijken, aangezien zeker 33% van de inwoners aangeeft eenzaam te zijn. Met WeGrowCo: an open-building strategy, wilde ik onderzoeken op welke manier we niet alleen de woningcrisis op kunnen lossen, maar tegelijkertijd ook een antwoord kunnen geven op deze sociale en ecologische problematiek. Daarom onderzoekt WeGrowCo hoe de nieuwe wijk Strandeiland vanuit ecologisch en sociaal oogpunt organisch kan worden door o.a. het groeien, oogsten en produceren van bouwcomponenten van industriële hennep. WeGrowco is een manifest om zo lokaal mogelijk bouwmaterialen, voedsel, energie en water te telen en oogsten, om vervolgens samen met toekomstige bewoners de wijk te ontwerpen en bouwen middels de open-building filosofie.

WeGrowCo

From biobased production line to neighborhood – To produce these hempcrete components, flexible wooden production facilities are build. When the production of hempcrete has reached high enough to build all the houses of the neighbourhood, the structures of the facilities are adapted to create access frontcourts for the new dwellings. The former hemp fields will function as a catalyst to create green backcourts as hemp crops are natural fertilizers to unfertile ground.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?
Ik ben enorm geïnspireerd door de grondleggers van de Open-Building filosofie. In eerste instantie door de literatuur van John Habraken en de SAR. Het Drager Inbouw principe, wat in de jaren ’60 door Habraken bedacht is, blijkt voor de huidige woning crisis een essentiële filosofie. Daarnaast heeft Frans van der Werf mij, door zijn presentatie op de TU Delft en gesprekken over zijn ontwerpen van open-building wijken, verder geïnspireerd om een flexibele en zelfvoorzienende wijk te ontwerpen.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.
Een van de sleutelmomenten van mijn onderzoek was de analyse en observaties van de eerste open-building wijk Molenvliet van architect Frans van der Werf. In deze wijk zag ik een natuurlijke gradatie van publieke ruimtes naar private ruimtes. Dit kwam mede doordat deze wijk flexibele tussenruimtes had waar bewoners zelf de invulling en functie van een voorhof, achterhof, dakterras, loggia balkon etc. konden bepalen. In deze tussenruimtes zag ik zowel potentie voor het stimuleren van ontmoetingen van bewoners als potentie voor zelfvoorzienende faciliteiten. De potentie van de tussenruimte vormde een van de pijlers voor WeGrowCo.

WeGrowCo

Overview of design phases – The different design phases create a ‘process of succesion’. In the first phase the margins and zones are designed. These zones and margins create a flexible underlayer for the development of the neighbourhood. Secondly the industrial-hemp productionline is created together with different stakeholders and future inhabitants. Phase 3 contains the adaptation from production line to circulation structures. In Phase 4, groups of inhabitants and architects design the urban tissue together. In Phase 5 the wooden Support (drager) is designed by the architect while the inhabitants can design the infill (inbouw) of the dwellings, if needed with guidance of architects.

Project text
Amsterdam needs 115000 new houses in the upcoming years to fulfil the demands of the housing market. 8000 of these houses will be created by the development of a new island: Strandeiland, IIburg. At this moment the Netherlands has a high domestic dependency on limited natural resources. At the same time there is a high need for more collectivity in neighborhoods, as 33% of inhabitants indicates to be lonely.

Therefore, WeGrowCo explores how the new neighbourhood of Strandeiland can be organically grown from an ecological and social perspective. It is a manifest for growing and harvesting building materials, food, energy and water as locally as possible. The main focus of the ecological approach can be summarized in three steps: (1) grow hemp to fertilize the ground, (2) harvest hemp to make bio-based hempcrete building materials and components and (3) build a completely bio-based and self-sufficient neighbourhood. The hempcrete elements have a large circular potential as they are completely biobased, adaptable and recyclable. To produce these components, production facilities are build. These facilties can later be adapted to create acces routings to dwellings. The former hemp fields function as a catalyst to create green neighbourhoods as hemp crops are natural fertilzers to unfertile ground.

The social goal of WeGrowCo is to be adaptable for co-creation and to give opportunities for inhabitants to choose their own infill of shared spaces, layout of dwellings and facades. To create this adaptability, a differentiation in the design process is made between Weefsel, Drager and Inbouw, based on the open-building legacy. The design of the urban tissue consists out of a variation of open courts (former hemp fields and facilities). Within these courts, groups of inhabitants are given freedom to co-design different functions and infill (balconies, roofterraces, gardens, courts, shared vegetable gardens, water filters, green houses). Open-building makes it possible to grow, make and build Strandeiland together. Therefore, a more social community is formed, even before the neighbourhood is built.

Link to research report.

The self-sufficient potential of the in-between space – Within this gradience of public to private spaces, each in-between space has its own potential to contribute to a self-sufficient neighborhood. WeGrowCo explores how different design interventions of in-between spaces can contribute to the harvesting of water, food and energy.

Naam
Job van den Heuvel
e-mail

Opleiding
TU Delft Bouwkunde
Start afstuderen
September 2019
Afgestudeerd
Juli 2020

Wat doe je nu?
Ik ben een ontwerpstudio gestart, JVDH Ruimtelijk ontwerp. Met deze studio richt ik mij zoveel mogelijk op circulair en/of biobased architectonische ontwerpen. Open-building en zelfvoorzienende concepten zijn nog steeds een grote inspiratiebron.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?
Ik hoop in de nabije toekomst de ontwerpen voor een aantal houten gebouwen af te ronden. Op de lange termijn hoop ik middels mijn ontwerpen bij te dragen aan de open-building filosofie en mijn ontwerpstudio verder uit te bouwen met mooie samenwerkingen en projecten.

 

WeGrowCo

Perspective of green backcourt // Former hempfields

Enkele gerelateerde artikelen