Nieuws

Winnaars Archiprix 2021: Ziega van den Berk, Hanna Prinssen, Lindsey van de Wetering, Annebé Brouwer

Op zaterdag 19 juni zijn de winnaars van de Archiprix 2021 bekend gemaakt. Deze prijs, die dit jaar haar 41ste editie viert, staat open voor de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en voor de derde keer ook de masteropleidingen interieurarchitectuur.

winnaars 2021

Vlnr: het werk van Ziega van den Berk, Hanna Prinssen,  Lindsey van de Wetering en Annebé Brouwer

Voor deze editie van de Archiprix Nederland werden dertig afstudeerprojecten ingezonden. Van de dertig ingediende afstudeerplannen zijn er vijftien met als afstudeerrichting architectuur, een afstudeerder studeerde af op architectuur én stedenbouw, van zes plannen is de afstudeerrichting stedenbouw, van vijf landschapsarchitectuur en drie projecten zijn ontworpen door deelnemers die afstudeerden in de interieurarchitectuur. Tweeëntwintig projecten hebben een buitenlandse locatie, er zijn acht plannen voor een Nederlandse locatie. Ten opzichte van voorgaande edities is het aantal plannen voor buitenlandse locaties gegroeid tot een recordhoogte. Ook het aandeel van de stedenbouw en landschapsarchitectuurplannen was nog nooit zo groot.

De jury, bestaande uit : Florian Boer (stedenbouw), Jana Crepon (landschapsarchitectuur), Joep Esseling (interieurarchitectuur), Kirsten Hannema (theorie) en Gert Kwekkeboom (architectuur), kende dit jaar twee gedeelde eerste prijzen toe en twee gedeelde tweede prijzen. De eerste prijzen worden toegekend aan twee landschapsarchitectuurplannen die elk een spectaculaire nieuwe benadering in het vakgebied introduceren. Beide tweede prijzen gaan naar architectuurinzendingen. Ze paren een grote gevoeligheid voor de lokale context aan een eigen interpretatie van de bestaande lokale architectuur in een consistent en ver uitgewerkt ontwerp.

Gedeelde eerste prijs (in alfabetische volgorde)

Het Doggersland, de kraamkamer van de Noordzee, ontworpen door: Ziega van den Berk, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Het plan geeft een hele nieuwe dimensie aan het ontwerp van windparken op zee door de opgave te koppelen aan de natuurontwikkeling van de zeebodem. Met de ogen van het zeeleven wordt gekeken naar de ingrediënten van het windpark en wordt onderzocht hoe die ingezet kunnen worden ten behoeve van de kwaliteit van de onderwaterhabitat.

A Fire-Scape, ontworpen door: Hanna Prinssen, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Baanbrekend landschapsarchitectonisch ontwerp voor het omgaan met vuur in de natuur. Naar analogie van de Nederlandse strijd tegen het water die is veranderd in een strategie van ontwerpen mét het water, wordt in dit plan voor het eerst ontworpen mét vuur.

Gedeelde tweede prijs (in alfabetische volgorde)

Power, Dreams, and Indifference. Architectural Means in a Young Kosovo, ontworpen door: Annebé Brouwer, TU-Delft (architectuur)
Het project adresseert een urgent thema en wordt bijzonder serieus opgepakt en op overtuigende wijze uitgewerkt. Het plan is bedoeld om jongeren met elkaar in contact te brengen en ze naast een eigen plek aanknopingspunten te bieden voor participatie in de samenleving.

Poku Oso | Conservatorium Suriname, ontworpen door: Lindsey van de Wetering, AvB Amsterdam (architectuur)
De muziekgebouwen die samen het conservatorium vormen functioneren ook zelf als muziekinstrument. Deze architectuur van het geluid leidt tot een hele nieuwe, oorspronkelijke expressie. Sociale cultuur, biodiversiteit en architectuur versmelten in één nieuw geheel.