Nieuws

Cahier Waar staat de ontwerppraktijk? nu online

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

[For English scroll down]

The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer. In dit cahier bespreken Veerle Alkemade en Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw en Kersten Geers, Filip Dujardin en Saskia van Stein en Reinier de Graaf de vraag “waar staat de ontwerppraktijk?” Terugblikkend op de recente geschiedenis van de architectuurpraktijk, de veranderende positie van de architect in de samenleving en diens veranderende rol in het ontwerp- en bouwproces, schetsen zij perspectieven voor de betekenis van het vak in de toekomst.

Cahier Waar staat de ontwerppraktijk?
Veerle Alkemade (Rijksvastgoedbedrijf) en Catherine Koekoek (PhD politieke filosofie Erasmus Universiteit Rotterdam), beide alumni van de TU Delft en makers van de podcast Respons, spreken in een briefwisseling over hun zorgen en wensen rondom de inclusieve stad. Véronique Patteeuw (universitair hoofddocent aan de ENSAPL en gasthoogleraar aan de KU Leuven en de EPFL Lausanne) en Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen) voeren een gesprek over de overtuigingskracht van architectuur als vorm en gebaar. Zij willen het aanschrijven van grote wereld thema’s niet uit de weg gaan, maar zien dat een dergelijk engagement steeds meer ten koste van de architecturale vorm en de interne coherentie van een gebouw gaan. In het beeld essay van beeldend kunstenaar en fotograaf Filip Dujardin wordt de ambigue situatie van de huidige tijd verbeeld: zekerheden desintegreren, architectuur wordt steeds nadrukkelijker een commodity. Saskia van Stein (curator, moderator en directeur-bestuurder van de IABR) en Reinier de Graaf (architect en partner bij OMA) bespreken de ontwikkelingen in het vakgebied aan de hand van De Graafs bewogen carrière bij OMA. Kunnen ontwerpers zich in een geglobaliseerde wereld wel onttrekken aan de complexiteiten en perverse mechanismes van de markt, macht en politiek?

Download pdf voor desktop
Download pdf voor mobiel

Bestel een print-on-demand exemplaar via Lulu

De podcast
Voor de eigenzinnige podcast die De Kostgangers in opdracht van Archined maakte, praat Geert van de Wetering met Setareh Noorani en Marian van der Waals over feministische ontwerpstrategieën, de architect als ontwikkelaar en meer. Wat betekent het om nu en in de toekomst architect te zijn? Verandert de positie van de architect in de samenleving en hoe verschuift haar rol in het ontwerp- en bouwproces?

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Soundcloud
Spotify
Podcasts Apple
Podbean

The Persistence of Questioning. Critical Reflections for the Future, on Architecture and More. In this publication report three duos — Veerle Alkemade and Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw and Kersten Geers, and Saskia van Stein and Reinier de Graaf — discuss the question: ‘Where is design practice at today?’ Reviewing the recent history of the field, the changing role of architects within society and their transitioning position in the design and construction process, they outline perspectives for the future relevance of the profession.

Cahier Where is design practice at today?

In this report, Veerle Alkemade (Central Government Real Estate Agency) and Catherine Koekoek (PhD in political philosophy from Erasmus University Rotterdam), both architecture graduates from TU Delft and makers of the Respons podcast, discuss, in an exchange of letters, their concerns and wishes for the inclusive city. Véronique Patteeuw (senior lecturer at ENSAPL and guest professor at KU Leuven and EPFL Lausanne) and Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen) discuss the persuasiveness of architecture as form and gesture. While they do not seek to avoid engaging with major global themes, they note that such engagement increasingly comes at the expense of architectural form and the internal coherence of the building. The visual essay by artist and photographer Filip Dujardin captures the ambiguous situation of our time: certainties are falling away and architecture is increasingly treated as a commodity. Saskia van Stein (curator, moderator and director of IABR) and Reinier de Graaf (architect and partner at OMA) discuss developments in the profession through the lens of De Graaf’s eventful career at OMA. In a globalized world, can designers escape the complexities and perverse mechanisms of the market, power and politics?

Download pdf for desktop
Download pdf for mobile

Order a print-on-demand copy via Lulu

Enkele gerelateerde artikelen