CAHIERS en PODCASTS The Persistence of Questioning

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

[For English scroll down]
Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst over architectuur en meer wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. In een viertal cahiers en podcasts worden speciaal voor dit project geschreven essays, beeldessays en interviews rond belangrijke en aanhoudende vragen in het vakgebied samengebracht.

Hieronder kun je alle (tot nu toe gepubliceerde) cahiers downloaden, een print-on-demand exemplaar bestellen en de podcasts beluisteren.

 

cover Persistence of Questioning NL

CAHIER I
Waar staat de ontwerppraktijk?

In dit cahier bespreken Veerle Alkemade en Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw en Kersten Geers, Filip Dujardin en Saskia van Stein en Reinier de Graaf  de vraag ‘waar staat de ontwerppraktijk?’ Terugblikkend op de recente geschiedenis van de architectuurpraktijk, de veranderende positie van de architect in de samenleving en diens verschuivende rol in het ontwerp- en bouwproces, schetsen zij perspectieven voor de betekenis van het vak in de toekomst.

Download pdf voor desktop
Download pdf voor mobiel

Bestel een print-on-demand exemplaar via Lulu

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Soundcloud
Spotify
Podcasts Apple
Podbean

With the long-running and multifaceted project The Persistence of
Questioning – Critical reflections for the future, on architecture and
more, Archined wants to draw architectural experts out of their bubbles and encourage them to discuss the direction in which the profession should move in the near future. Key questions and pressing issues are explored in essays and interviews, gathered in four publications and a podcast series.

You can download all publications released thus far, order a print-on-demand copy and listen to the podcasts (in Dutch).

cover Persistence of Questioning EN

CAHIER I
Where is design practice at today?

In this publication report three duos — Veerle Alkemade and Catherine Koekoek, Véronique Patteeuw and Kersten Geers, and Saskia van Stein and Reinier de Graaf — discuss the question: ‘Where is design practice at today?’ Reviewing the recent history of the field, the changing role of architects within society and their transitioning position in the design and construction process, they outline perspectives for the future relevance of the profession.

Download pdf for desktop
Download pdf for mobile

Order a print-on-demand copy via Lulu

Listen to the podcast by the Kostgangers (in Dutch):
Soundcloud
Spotify
Podcasts Apple
Podbean