Feature

Ministerie van Ethiek. Departement Ethisch Ontwerp

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Met de oprichting van het Ministerie van Ethiek in 2021 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in alle overheidssectoren en zijn er wetsartikelen opgenomen aangaande de ethische vraagstukken van elk van de betrokken sectoren. Aangaande de invoering van deze artikelen is iedereen die deelneemt aan economische activiteiten en -praktijken dan ook wettelijk verplicht te handelen met een bepaalde minimale mate van ethische verantwoordelijkheid, zoals gekwantificeerd aan het einde van dit document. Dit onderzoek is bedoeld om te waarborgen dat het betrokken bedrijf handelt in overeenstemming met de ethische wetten zoals bepaald
door het Departement Ethisch Ontwerp en opgenomen in het Bouwbesluit, 2012, Hoofdstuk 10: Ethische Bouwvoorschriften.

In deze vragenlijst worden vragen gesteld die betrekking hebben op de respectievelijke artikelen van het Bouwbesluit, zoals hieronder opgesomd:

§ 10.1 Bedrijfs- en gedragsregels
§ 10.2 Ontwerpgereedschap en uitrusting
§ 10.3 Begroting en honorarium
§ 10.4 Relatie met de klant
§ 10.5 Locatie
§ 10.6 Ontwerpen en bouwen
§ 10.7 Materiaaleigenschappen
§ 10.8 Zelfevaluatie

Gelieve dit formulier binnen een week na ontvangst ingevuld terug te sturen naar Humekade 75A, 1074 CL Den Haag. Doet u dit niet, dan zal dit worden opgevat als het overtreden van de wet en dienovereenkomstig worden behandeld. Lees elke vraag grondig door en beantwoord alle van toepassing zijnde vragen eerlijk. Alle grijze velden worden door de ethiekambtenaar ingevuld en zijn uitsluitend voor ambtelijk gebruik.

Download het formulier hier

1-Ministerie van Ethiek
2-Ministerie van Ethiek
3-Ministerie van Ethiek
4-Ministerie van Ethiek
5-Ministerie van Ethiek
6-Ministerie van Ethiek
7-Ministerie van Ethiek
8-Ministerie van Ethiek
9-Ministerie van Ethiek
10-Ministerie van Ethiek
11-Ministerie van Ethiek

Enkele gerelateerde artikelen