Kijk & Luister

Stop waar je mee bezig bent en luister naar de podcast Is ontwerpen ethiek?

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Markus Appenzeller (hoofd van de masteropleiding stedenbouw van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst en medeoprichter van MLA+) en Lyongo Juliana (architect en directeur Caribische Regio bij OZ Architects) bespreken met Geert van de Wetering de gevolgen van ontwerpkeuzes voor de samenleving, de aarde en het klimaat. Op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?

Voor de wederom eigenzinnige podcast die De Kostgangers in opdracht van Archined maakte in het kader van het project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, spreekt Geert van de Wetering met Markus Appenzeller over het manifest dat hij de schreef – de theorie, in relatie tot de dagelijkse realiteit van een ontwerpbureau. Centrale stelling van het manifest dat Appelzeller samen met Thijs van Spaandonk schreef: er moet een einde gemaakt worden aan de onverschilligheid ten aanzien van de klimaatcrisis en de uitputting van de aarde die vooralsnog het vakgebied domineert.

“Ik denk wat we gaan zien is dat er meer biobased materialen een rol gaan spelen, dat hele ecosystemen in gebouwen sterk verweven gaan worden. Hoe dit zich allemaal in een beeld manifesteert, daar zijn wij allemaal nog zoekende in. Dat is ook het leuke van de komende dertig, veertig jaar”

Lyongo Juliana vertelt hoe ogenschijnlijke kleine ontwerpbeslissingen een grote maatschappelijke inpakt kunnen hebben. Hij vraagt zich af of ontwerpers wel genoeg van de eindgebruikers weten? Hoe kunnen ontwerpers rekening houden met de diversiteit van de samenleving?

“Het gaat erom te komen tot een nieuwe Nederlandse architectuur die ontstaat vanuit een gedegen kennis van de demografie’’

Luister de podcast van de Kostgangers op jouw favoriete podcast app:
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts
Podbean

Enkele gerelateerde artikelen