Nieuws

Not just another Solar Field – Archiprix 2021

Florian Becker (WUR) onderzocht voor zijn afstudeerproject de mogelijkheden van een multifunctionele energietuin voor het Utrechtse Mastwijk.

Florian Becker - Energietuin - Archiprix

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?
Mijn interesse voor duurzame energiebronnen is door de studiejaren heen ontwikkeld, vandaar was het duidelijk dat mijn afstudeerproject ook hierover zou moeten gaan. Het toespitsen op multifunctionele zonneparken kwam min of meer toevallig vanwege de mogelijkheid tot samenwerking met de Natuur & Milieu federatie Utrecht, die rond de start van mijn afstuderen begon aan het project Energietuin Mastenwijk. Vooral de kans om met de Energietuin Mastwijk aan een reëel onderzoek te werken maakte de keuze voor mijn afstudeerproject makkelijk en gaf me veel motivatie.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?
Binnen de energiesector bestaan voor mij veel inspiratiebronnen in de vorm van buitengewone ingenieurs en ontwerpers die met ingrepen op allerlei schaalniveaus kunnen overtuigen. Goede oplossingen komen vaak niet door baanbrekende innovaties, maar ontstaan juist door het slimme combineren van bestaande kennis. Vooral in de landschapsarchitectuur kan deze kennis uit allerlei verschillende vakgebieden en bronnen komen.

Florian Becker - Energietuin - Archiprix

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.
Een onderdeel van het onderzoek dat ik voor het afstudeerproject heb gedaan was het analyseren van bestaande multifunctionele zonneparken in Nederland en Duitsland. Hierbij hoorde naast veel luchtbeeld-onderzoek vanzelfsprekend ook een bezoek bij elk park, en een interview met de ontwerper/eigenaar van dat zonnepark. Het sleutelmoment was wellicht toen ik met mijn collega Dirk Oudes in het zonnepark Hemau vlakbij de Tsjechische grens stond. Het park was al in 2001 gerealiseerd, maar was op het vlak van biodiversiteit en duurzaam bouwen veel meer doordacht dan de zonneparken die wij nu, ruim 20 jaar later, in het landschap zien verschijnen. Op dat moment vroeg ik me af op welk punt in de ontwikkeling van verantwoorde zonneparken wij zijn blijven staan, aangezien het zonnepark Hemau goed laat zien dat multifunctionele zonneparken veel voordelen brengen en geen utopie zijn.

Projecttekst
By 2030, the regional energy strategy (RES) U16 Regio around Utrecht demands to provide 3.6TWh of renewable electricity. In more concrete terms, this means a surface of 3,600 hectares of solar fields arising in the landscape within the next nine years. Though this goal might not be realistic, even the appearing of a single hectare of solar field in the landscape should not go without careful planning anymore. Plenty of research has demonstrated that solar fields can host additional functions without decreasing their productivity. Especially in densely populated regions like the RES U16, scarce surfaces should not simply be allocated to single function landuses.

This master thesis builds upon existing knowledge on multifunctional solar fields to identify a set of design guidelines. These are combined with guidelines of garden design to inform the recent concept of EnergyGardens.
A fraction of the design guidelines is tested in a design for an EnergyGarden of Mastwijk in the province of Utrecht. The EnergyGarden Mastwijk, located on a former landfill that hardly allows any land use, is a real project, which is currently developed and planned to be implemented in late 2021. The research of this project was used to inform the real design of the EnergyGarden Mastwijk, which goes hand in hand with the design presented in this thesis. The inclusion of an extended participation process with diverse stakeholders enabled to adjust the general design guidelines found in the research into design principles that reflect the local demands.

The result of this thesis is an extensive collection of relevant design guidelines for EnergyGardens and a design that demonstrates how they can be translated into a specific case that serves stakeholders and residents. The design illustrates that the concept of EnergyGardens can be a valuable approach to the energy transition on a small scale.

Download the thesis.
More images.

Florian Becker - Energietuin - Archiprix

Naam
Florian Becker
Linkedin
e-mail

Opleiding
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Start afstuderen
Mei 2019
Afgestudeerd
Mei 2020

Wat doe je nu?
Na mijn afstuderen ben ik bij VOGT Landschaftsarchitekten in Berlijn en Zürich gaan werken waar ik eerder al een half jaar stage heb gelopen.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?
Aan de ene kant ben ik van plan om mijn sterktes in de technische uitvoering van projecten verder te ontwikkelen. Hierbij wordt ik door VOGT met diverse projecten ondersteunt. Aan de andere kant blijf ik ook met begeleiders en collega’s van de Universiteit Wageningen in contact over ontwikkelingen van multifunctionele zonneparken. Zo werkten we aan een bijdrage voor de Landschapstriënnale 2021. In de toekomst zal een persoonlijke ontwikkeling binnen de wetenschap, bijvoorbeeld bij de WUR, voor mij zeker een optie blijven.

Enkele gerelateerde artikelen