Nieuws

Solarchipelago – Archiprix 2021

David de Boer (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) has developed a modular system that brings ecosystem regeneration and our global energy transition in symbiosis. The modules multiply according to the indeterminate rate of sedimentation, succession and energy demand. Multiple stages of succession simultaneously present in these modules allow for more habitat diversity for flora and fauna.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

De Nederlandse traditie van grote landschapsprojecten is het onder controle brengen van de dynamiek in delta waar we ons bevinden. In de huidige context van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zien we dat de ingenieurshoogstandjes als inpolderingen en afsluitdijken het ecosysteem rond steden in hun dynamiek en ontwikkeling drastisch heeft veranderd en beperkt, terwijl er ruimte wordt gezocht voor een grootschalige energietransitie. De ruimtevraag van PV panelen en windturbines botsen dan ook regelmatig met de beperkte ruimte voor flora en fauna. Als we de nadruk leggen op de transitie in het woord ‘energietransitie’ naast enkel de ruimteclaim, kunnen we overeenkomsten zoeken in zelforganiserende transities in ecosystemen. Veranderende energiesystemen kunnen zo een aanleiding geven tot meer dynamiek in ecosystemen die beperkt zijn in hun ontwikkeling, zoals in het IJmeer. Twee modules die zowel hernieuwbare energie als habitats creëren spelen in mijn ontwerp voor het IJmeer de hoofdrol.

 

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

In de theorie ben ik sterk beïnvloed door Anne Whiston Spirn en James Corner, landschapsarchitecten die proberen door te dringen tot de kern van het vakgebied betreffende de verhouding tussen mens en natuur. Hieruit spreekt ook grote verbondenheid tussen het vakgebeid van ecologie. Concepten als successie in de ecologie vragen daarmee om herdefiniëring in de context van ontwerp. In dat opzicht van verandering van ecosystemen in het ontwerp heb ik veel inspiratie gevonden in de Ecocathedraal van Louis le Roy. De verhouding tussen mens en natuur wordt hier gekenmerkt door een constant spel van wisselwerking, beïnvloeding en symbiose door de tijd, zonder definieerbaar eindpunt. Onvoorspelbaarheid en flexibiliteit spelen daarmee ook een grote rol in mijn project.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Ik was aanvankelijk begonnen met het zoeken naar mogelijkheden voor PV op het Binnen-IJ en het Noordzeekanaal, maar dit gebied had teveel restricties en te weinig aanknopingspunten om duurzame energiesystemen ook op alternatieve manieren toe te passen. Door een grotere schaal te pakken kreeg ik een beter begrip van de metropolitane context van Amsterdam en Almere, alsook het gebied waar de uitdagingen lagen. Na wat onderzoek over het IJmeer zag ik dat hier zowel de uitdagingen als mogelijkheden lagen in de integratie tussen stad en natuur op een grotere schaal.

Projecttekst

Renewable energy, ecosystem regeneration and urbanisation do not have to compete. By analysing the way ecosystems change through succession their development can be aligned with the development of energy transition.

Climate change mitigation calls for a transition towards more sustainable energy sources and robust ecosystems. Space for renewable energy technologies like PV systems in complex and dense metropolitan regions is rare though. This is the case for the IJmeer between Amsterdam and Almere as well, which is also an ecosystem under pressure. The objective of this research is to design an energy transition in the IJmeer that aligns with the way that ecosystems change, such as through the process of succession. A ‘research through design’ method was used to arrive at a design approach.

Concepts of ecosystem change and succession and their relation to human systems were analysed and resulted in a design approach for this case. An approach for aligning energy transition and succession includes notions of working with non-linearity, indeterminacy and complexity in ecosystems under pressure by humans. A dual analysis was carried out of both large landscape projects as well as an assessment of the ecosystem status for flora and fauna. Technologies and measures for improving ecological quality and renewable energy systems as hybdrid modules were studied consequently.

A design for the IJmeer was made using a modular approach. Two modules are presented that combine both renewable energy generation as well providing an infrastructure for succession to occur. Modules multiply according to the indeterminate rate of sedimentation, succession and energy demand. Multiple stages of succession simultaneously present in these modules allow for more habitat diversity for flora and fauna. The modules performance is based on constant working principles but include variables as well to provide different system responses. The modules variables and composition can adapt to the characteristics of multiple areas of the IJmeer, while also supporting metropolitan functions like infrastructure and urban expansion while providing renewable energy.

Project book
More images

Naam
David de Boer
linkedin
e-mail

Opleiding
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Start afstuderen
April 2019
Afgestudeerd
Juni 2020

wat doe je nu?

Ik ben momenteel landschapsontwerper bij Flux Landschapsontwerper en bezig met het behalen van de landschapsarchitectentitel middels de PEP. Ook ben ik organisator en mede-oprichter van Young NVTL, de jonge professionals-tak van de beroepsvereniging waarmee we activiteiten en vertegenwoordiging organiseren voor jonge ontwerpers. Buiten Nederland ben ik bovendien actief in ELASA, de Europese studievereniging voor landschapsarchitectuur, waar we bezig zijn met het organiseren van een meeting in Nederland voor jonge ontwerpers en studenten vanuit heel Europa.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Ik wil graag actief blijven in de vertegenwoordiging van het vakgebied en de jonge ontwerpers daarin, zeker nu de grote thema’s aan onze generatie zijn. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn titel halen. Op de lange termijn zou ik mij graag nog breder willen oriënteren in het vakgebied, waarbij werken in het buitenland, een eigen bureau of een PhD zeker mogelijke opties zijn. Ik wil daarbij actief blijven in de emancipatie van landschapsarchitecten en een bredere rol voor de ontwerper niet schuwen.

Enkele gerelateerde artikelen