Nieuws

Beyond the River; Designing for Antwerp – Archiprix 2021

Nick van Garderen (TU Eindhoven) ontwierp een masterplan en bijbehorende beeldbepalende gebouwen als voortzetting van de bestaande historische Rechteroever van Antwerpen. Hij ontwikkelde een theoretisch raamwerk als basis en toetsingskader voor het verder bouwen aan bestaande steden. Dit raamwerk heeft hij toegepast en getest op Linkeroever Antwerpen.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

De onderwerpkeuze vloeide voort mijn persoonlijke fascinatie voor stadsontwikkeling door de geschiedenis heen als leerschool voor het verder doorontwikkelen van de stad. Het leidde mij tot het overkoepelende onderzoek naar een fundering voor stadsontwikkeling van de Europese stad. Een zoektocht naar een inkadering voor een aanvliegroute naar het (her)ontwikkelen van (nieuwe) stadsdelen op een wijze die voortbouwt op de eigenheid en kwaliteit van de bestaande stad en het belang van de vervlechting van Architectuur en Stedebouw, de relatie tussen het gebouw en de stad.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Gedurende mijn afstuderen, met name in de periode werkende aan het overkoepelend onderzoek naar welke parameters of eigenschappen bijdragen aan het karakter van stadsontwikkeling zijn er verschillende karakters naar voren gekomen die voor mij als inspiratie gewerkt hebben. Een inspiratiebron is voor mij dan ook vooral de benadering of grondslag die iemand heeft en de visie die iemand heeft op het werk van de Stedenbouwer en de Architect, niet zozeer de vormgeving of het design specifiek, het zijn de ideeën die mij inspireren. Figuren die mij in die zin zeker geïnspireerd hebben zijn op die stadsschaal onder meer Christopher Alexander, Roger Trancik, Aldo Rossi en Kevin Lynch. Daarnaast zijn er ook op de architectonische schaal verschillende inspirerende figuren zoals Antonio Monestiroli, Adolf Behne en H.P. Berlage.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Het sleutelmoment van ieder (theoretisch) onderzoek is natuurlijk wanneer de verschillende lijnen van theorie bij elkaar komen. Precies dat is ook wat er voor mij gebeurde. Het moment dat de afrondende fase van mijn theoretisch onderzoek samen begon te vallen met de start van het ontwerpend onderzoek op de projectlocatie. Juist wanneer dan de theoretische observaties en lijnen bij elkaar komen en je begint met het ontwerpen aan de locatie wordt een dergelijk sleutelmoment te weeg gebracht. Het is het moment dat alle puzzelstukken voor de aanvliegroute voor het ontwerp op zijn plek vallen en je weet dat je een goed fundament hebt gelegd om vol vertrouwen en inspiratie te beginnen aan die ontwerp opgave die voor je ligt, het moment dat je weet dat je een verhaal te vertellen hebt.

Projecttekst

This project is dedicated to the research of Urban Development of the European City in on the basis of notions such as City Models, Morphology, Urban Form, Urban Tissue and placemaking. Focusing both on the role of Urbanism and Architecture within this. It has resulted in an outcome that is twofold: a theoretical framework and an implementation of this framework. Where the first addresses the Urban Development of the European City in general, the latter implements these findings for this projects location: The city of Antwerp (BE), specifically the development of the left bank of the river Scheldt (Linkeroever).

Just as many other growing European cities, Antwerp(BE) faces a twofold of Urban Development: Expansion of new areas and transformation of malfunctioning areas. These latter areas often seem to find little to no affiliation with the rest of the city, originally developed to cope with the rapid growth of the city. Today, these areas no longer seem fit for purpose and are often marked for large scale renovation, transformation or even demolition.

A Theoretical Base
This led to the question in what manner Urban Development should be executed in order to form areas that spatially and experientially
built forth upon and find affiliation with the existing city. In order to answer this, an extensive literature analysis was executed, resulting in a guiding framework.

This framework formed the basis of addressing this project site (Linkeroever), an area just a stone’s throw from the old city center on the left bank of the Scheldt. It is this area that sets Antwerp apart from the other larger European cities, as both types of Urban Development occur here simultaneously. The aim is thusly to develop the grounds as a continuation of the existing city on the right bank of the river.

The Design
The design suggests the formation of Urban Tissue on the Linkeroever as a next step in the development of the Radial-Concentric City Model of Antwerp, based on existing Urban Form and Tissue. The plan introduces various ‘primary elements’ / ‘kwartiermakers’ throughout the tissue and the extension of the city center across the river. The core of this city center development revolves around the placement of a so-called ‘City Crown’ answering the Cathedral on the right bank.

Together the Architectural and Urban Design transform Linkeroever as a contemporary re-examination of the development of Linkeroever as proposed when initially acquired in 1929.

Project book theory
Project book design
More images

naam
Nick van Garderen
e-mail
website

Opleiding
TU Eindhoven
Start afstuderen
september 2019
Afgestudeerd
juni 2020

wat doe je nu?

Op het moment ben ik werkzaam als assistent ontwerper (junior architect) bij Rapp+Rapp architecten te Amsterdam. Waar ik mij in navolging van mijn afstuderen nog steeds bezig houd met de stadsontwikkeling van Antwerpen.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije/verre toekomst bereiken?

Ik denk dat we momenteel op een significant keerpunt staan, waar we een aantal grote problemen écht onder ogen moeten gaan zien; de energietransitie, de ongelijkheid in de samenleving, de woningnood. Stuk voor stuk grote problemen die mijns inziens terug te voeren zijn naar een ruimtelijke component. Ik denk persoonlijk dat er een omslag nodig is om niet langer bezig te zijn met deze zaken behandelen als individuele puzzels maar dat we als ontwerpers ons moeten gaan mengen in dit debat om te duiden dat deze zaken onderdeel zijn van een veel grotere allesomvattende ruimtelijke puzzel. Ik hoop bij te kunnen dragen in zowel de nabije als de verre toekomst in dat debat. Vormgeving van de leefomgeving, die ruimtelijke component in zijn puurste basis is naar mijn mening een van de kern elementen noodzakelijk in een weg naar een oplossing voor de voor ons liggende problematiek. Het verenigen van de disciplines en kennis onder de vlag van ruimtelijke vormgeving van de kleinste bouwsteen tot de grootste, van het individuele perceel tot de gehele regio of stad om de problematiek die voor ons ligt het hoofd te bieden, daar zou ik graag aan bij willen dragen.

Enkele gerelateerde artikelen