Nieuws

Een Nieuwe Start – Archiprix 2021

Doorbreek oude routine en word innovatief om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Elchan Koelijev (Academie van Bouwkunst Groningen) ontwierp een school in Baku, Azerbeidzjan waar kinderen dezelfde kansen krijgen als die hijzelf had in Nederland.

Elchan Koelijev - School in Baku - Mehelles - Archiprix

Vier verschillende Mehelles, ieder specifiek geschikt voor de verschillende doelgroepen / gebruikers

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?
Voordat ik begon met afstuderen was ik al geïnteresseerd in architectuur die op onbewuste manier invloed kan hebben op zijn gebruikers. Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de ontwikkeling van kinderen in Azerbeidzjan. De reden hiervoor ligt in mijn wortels. Ik ben opgegroeid in Nederland maar geboren in Azerbeidzjan. Hier kreeg ik volop kansen om mezelf te ontwikkelen tot een zelfbewust persoon die zijn dromen mag najagen. Tijdens recente bezoeken aan familie en vrienden in Azerbeidzjan, heb ik een aantal oplosbare problemen opgemerkt in het Azerbeidzjaanse schoolsysteem en de wijze waarop schoolgebouwen worden gebruikt.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?
Tijdens mijn afstuderen heb ik verschillende bronnen onderzocht. Een daarvan was de Tidhar School ontworpen door Schwartz Besnosoff Architects. De school is gebouwd als een kleine stad, een stad van een kind. In tegenstelling tot een school met een klassieke gangenstructuur, heeft de architect gekozen om klaslokalen te ontwerpen als afzonderlijke gebouwen die georganiseerd zijn rondom kleine binnenplaatsen, die verbonden zijn met buiten paden. Dit ontwerp stelt kinderen in staat om de bebouwde en groene omgeving te ervaren als een integraal onderdeel van het leerproces. Dit leerproces heeft grote invloed op hun toekomst in de maatschappij, waar dagelijks een dialoog ontstaat met hun omgeving.

Elchan Koelijev - School in Baku - locatie - Archiprix

Projectlocatie – Baku White City

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.
Naast het ouderlijk huis, brengen kinderen de meeste tijd door in en rondom de school. De schoolomgeving kan veel impact hebben op de jongere jaren van kinderen en heeft onuitwisbare indruk op hun verdere leven. Volgens mij gaat architectuur niet alleen over tijd, ruimte en massa. Architectuur zou kunnen mensen verrijken, inspireren en aanzetten tot creativiteit. Architectuur zou kunnen bijdragen aan de vitaliteit, identiteit, trots en verbondenheid van gebruikers. De kwaliteit van de omgeving, de ruimte en de daarmee gepaarde ervaring zijn naar mijn mening van essentieel belang in architectuur.

Elchan Koelijev - School in Baku - Archiprix

Projecttekst
Huidige scholen en onderwijssysteem

De scholen in Azerbeidzjan worden gebouwd volgens de Sovjet typologie binnen het systeem: docent legt uit, leerling luistert. Deze formele en klassikale onderwijsmethode had niet tot doel de ontwikkeling tot zelfbewuste, kritische leerlingen of het bevorderen van wederzijds begrip en uitwisseling van ideeën tussen kinderen. Aan de hand van enquêtes onder leerlingen, gesprekken met ouders en mijn eigen ervaring, constateer ik een aantal problemen in het Azerbeidzjaanse schoolsysteem en de wijze waarop schoolgebouwen worden gebruikt. Er is een sterke behoefte aan een vernieuwing, waar de nieuwe sociale, mondige, milieubewuste burgers van Azerbeidzjan opgeleid kunnen worden.

Nieuwe schooltypologie
In mijn afstudeerproject zoom ik in op de maatschappelijke rol van architectuur en de invloed van een schoolgebouw op de ontwikkeling van kinderen en maatschappelijke cohesie. Mijn nieuwe typologie is herkenbaar voor Azerbeidzjanen door het gebruik van traditionele elementen uit de Azerbeidjaanse architectuur: de Mehelle’s (een gesloten bouwblok met een patio), de decoratieve elementen, de open relatie tussen binnen en buiten, de mogelijkheid voor interactie tussen gebruikers.
Het binnenklimaat in de school wordt verbeterd door te ventileren met een traditionele windtoren zonder gebruik van extra energie. De locatie van school is aan de rand van White City (grootschalige stadsuitbreiding in Baku) en de arbeiderswijk Kesla, goed bereikbaar voor kinderen met verschillende maatschappelijke achtergronden, wat de integratie tussen deze groepen ondersteunt.
Het ontwerp staat niet op zich, maar gaat interactie aan met zijn omgeving. De nieuwe typologie is flexibel van opzet en biedt kansen voor zowel klassikaal als een moderne manier van lesgeven. Het ontwerp is geschikt voor stapsgewijze hervorming van het onderwijs in Azerbeidzjan.

Elchan Koelijev - School in Baku - Archiprix

Droom
Ik wil mijn contacten in Azerbeidzjan benutten om dit project onder de aandacht te brengen van ministeries en projectontwikkelaars. Met dit ontwerp wil ik kinderen, ouders en de overheid laten zien hoe een school veel meer kan betekenen dan alleen een bouwwerk met educatieve doeleinden. Het is ook een plek om te leren samenwerken, discussiëren, met elkaar te sporten of om groente te verbouwen.

Met mijn nieuwe schooltypologie kunnen leerlingen, net als ik, hun dromen najagen. Het is een typologie die de ontwikkeling tot zelfbewuste burgers stimuleert.

Afstudeeronderzoek (pdf)

Elchan Koelijev - School in Baku - lokalen - Archiprix

Naam
​Elchan Koelijev
e-mail

Opleiding
Academie van Bouwkunst Groningen
Start afstuderen
September 2018
Afgestudeerd
Juli 2020

Wat doe je nu?
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier ervaring kunnen opdoen op de Academie van Bouwkunst Groningen en bij verschillende architectenbureaus. Ik heb ervaring mogen opdoen bij zowel grote als kleine bureaus hier in Noord-Nederland. Ik heb de mogelijkheid gekregen om te kunnen werken aan verschillende nationale en internationale projecten, zoals nieuw stedelijke uitbreiding De Suikerzijde, projecten in China Healthy Valley, Liyang China, een prijsvraag voor vluchtelingenhuisvesting A Home away from Home en mijn afstudeeropdracht in Azerbeidzjan. Op dit moment werk ik als architect bij Orange Architects aan verschillende ontwerpopgaven.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?
Ik wil mijn kennis op het gebied van architectuur, wetenschap en innovatie, die ik in Nederland heb opgebouwd, inzetten in landen als Azerbeidzjan, Turkije en alle voormalige Sovjetlanden. Dit spreekt mij aan vanwege mijn achtergrond, talen- en culturenkennis waardoor ik de toekomst van mijn carrière graag op een internationaal speelveld zie. Bij het inzetten van al deze kennis, is het allerbelangrijkste dat het project nog steeds de weerspiegeling moet zijn van de cultuur, het klimaat en de geschiedenis van het betreffende land. Op deze manier kan je respectvol omgaan met de gebruikers en de architectuur.

Elchan Koelijev - School in Baku - Mehelles - Archiprix

Enkele gerelateerde artikelen