Nieuws

Geachte collega-ministeries,

Vandaag werd een open brief van het Ministerie van Maak! gedeeld, geadresseerd aan de zes ministers die direct verantwoordelijk zijn voor de grote transformatie van Nederland. De brief bevat de vijf belangrijkste conclusies van het project Ministerie van Maak!, een project waarvoor 101 teams van ontwerpers en experts ieder onderzoek deden naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen een specifiek gebied in Nederland en hiervoor een ontwerp maakte.

logo ministerie van maak

Aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie Klimaat en Energie
Ministerie voor Natuur en Stikstof
Ministerie voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Rotterdam, 11 november 2022

Geachte collega-ministeries,

Aangezien jullie gezamenlijk aan de lat staan van de grote verbouwing van Nederland, waarbij de wooncrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, bouwcrisis en bovenal de klimaatcrisis niet meer los van elkaar gezien kunnen worden, richten we deze brief aan jullie allen. Met genoegen delen we hierbij de resultaten en conclusies van het jongste ministerie, het Ministerie van Maak!, dat de afgelopen maanden heeft gewerkt aan 101 plannen en perspectieven voor de ruimtelijke uitdagingen waar we als Nederland voor staan. We hopen dan ook dat u onze conclusies en aanbevelingen ter harte neemt en dat we verder in gesprek kunnen gaan om vanuit de huidige impasse het land voor te bereiden op de komende eeuw.

101 ontwerpteams uit alle windstreken hebben ieder een plan gemaakt voor een testlocatie ergens in Nederland. Zij hebben hun kennis over en ervaring met de omgeving toegepast om samen met betrokkenen vooruitstrevende voorstellen te ontwikkelen. Het resultaat is 101 maakbare projecten verspreid over heel Nederland, die met elkaar kunnen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en waarbij rekening is gehouden met de eerder genoemde crises. Het is vooral de collectieve verbeeldingskracht en het optimisme over een klimaatbestendige toekomst die opvalt in de plannen: van wonen op de Afsluitdijk, tot indrukwekkende integraties van wonen en landbouw, water en bos.

Op basis van deze voorstellen trekken we een aantal belangrijke conclusies die we bij deze graag met u delen en waarvan we hopen dat u ze ter harte neemt in de beleidsuitvoering:

1. Één miljoen extra woonplekken in plaats van één miljoen nieuwe huizen
2. De polder verandert
3. Natuurgedreven planning en bio-based bouwen
4. Ontwikkel landschap, landbouw en woningbouw hand in hand
5. Maak voorbeeldprojecten en testlocaties 

1. Één miljoen extra woonplekken in plaats van één miljoen nieuwe huizen
Moeten we één miljoen nieuwe woningen bouwen of hebben we één miljoen extra woonplekken nodig? Een wezenlijk verschil. Echter, in 40% van de testlocaties gaat het niet om nieuwe huizen bouwen, maar om het transformeren van de bestaande voorraad in stedelijk gebied. Dit zorgt voor intelligente typologieën, die beter aansluiten bij de huidige en toekomstige woonwensen en doorstroom bevorderen. Alleen voor het restant is het nodig om nieuw te bouwen. Handelen vanuit het bestaande bespaart tijd, geld en een grote hoeveelheid CO2. Van de testlocaties pleit 15% er zelfs voor om helemaal geen nieuwe woningen toe te voegen, maar enkel bestaande woningen te transformeren. Denk aan het splitsen van te grote eengezinswoningen voor meerdere huishoudens of leegstaand(e) vastgoed en bedrijfspanden (10% van de testlocaties) die kunnen worden getransformeerd naar woon-werklocaties.

2. De polder verandert
De polder was ooit het ultieme symbool van maakbaarheid, waarbij de mens het land, het water en de natuur bedwong met techniek en fossiele energie. In ruim 50% van de testlocaties wordt water weer toegelaten in de polders, zodat we meebewegen met het opkomende water. Van de teams introduceert 20% verhoogde terpen of dijken om daar hoog en droog op te kunnen wonen en nog eens 40% laat woningen drijven, zodat ze zijn opgewassen tegen alle onzekerheid van klimaatverandering. Opvallend is dat geen van de testlocaties ervoor pleit om te verhuizen naar het hoger gelegen oosten van het land. Het Nederlands polderlandschap kan anders en beter.

3. Natuurgedreven planning en bio-based bouwen
Het ontwikkelen van een nieuw leefgebied begint met het maken van een robuust en klimaatbestendig landschap. Van de testlocaties voorziet 75% eerst in voldoende waterbuffering om de pieken en dalen van het water op te vangen. In 40% van de testlocaties worden eerst bossen met vele bomen geplant voor stikstof compensatie, biodiversiteit en als toekomstig bouwmateriaal. Hierdoor kunnen de toekomstige woningen zoveel mogelijk worden gebouwd met hout en andere natuurlijke materialen. Dit vereist nu al een investering in de hele bouwketen, zodat we in de toekomst niet meer vastzitten aan beton, baksteen en kunststof.

4. Ontwikkel landschap, landbouw en woningbouw hand in hand
Zowel landbouwgebieden als woonwijken transformeren tot hybride gebieden waar voedsel- en energieproductie, wonen en werken integraal samen gaan. Dat betekent dat er niet enkel meer gedacht wordt in grootschalige gebieden die rug aan rug staan, maar dat er moet worden nagedacht over nieuwe vormen van woningbouw en landbouw die meer zelfvoorzienend en lokaal georiënteerd zijn. In 40% van de testlocaties wordt ingezet op een combinatie van land- en woningbouw, zodat voedselproductie weer onderdeel wordt van het dagelijks leven en daardoor ook weer gewaardeerd wordt als collectief goed. Hierbij geldt dat water en bodem leidend zijn voor de inrichting van het landschap.

5. Maak voorbeeldprojecten en testlocaties
De 101 testlocaties tonen aan dat er ongelofelijke creativiteit, gedrevenheid en optimisme aanwezig is op lokaal niveau. Deze energie zou optimaal benut moeten worden, zodat lokale partijen en overheden zich daadwerkelijk eigenaar voelen van de transformatie van hun omgeving. Dit dient gepaard te gaan met goede afstemming op regionaal niveau om synergievoordeel te behalen. Daarvoor is landelijke regie noodzakelijk en gewenst. Grijp daarom deze 101 testlocaties aan als voorbeeldprojecten die de verbinding leggen tussen abstract nationaal beleid en de lokale weerbarstigheid. Gebruik deze verbeeldingskracht om niet alleen professionals, maar ook alle betrokken burgers onderdeel te maken van de grote verbouwing van Nederland. Alleen dan is Nederland maakbaar.

Het Ministerie van Maak! staat tot uw beschikking als platform om de verbinding te leggen tussen de grote opgaven waar Nederland nu voor staat, de lokale gebieden die moeten transformeren en een grote gemeenschap ontwerpers, stadsbouwmeesters, architectuurcentra en instituten die nodig zijn om deze toekomst te verbeelden en te maken.

Hoogachtend,

Het Ministerie van Maak!
Elma van Boxel en Kristian Koreman / ZUS
Stephan Petermann / MANN
Saskia van Stein / IABR

 

Namens alle teams, stadsbouwmeesters en architectuurcentra van Nederland: Floris Alkemade/ ‘…de periferie of nie!’/ Art of Cities/ Bedaux de Brouwer/ B-invented/ Biopolis/ CATON x C’MON x INSCAPE/ CITYFÖRSTER/ CLUSTER + Kobus de Bruijne/ Collage City NL/ COMPLICIT/ Dam & Partners Architecten/ De Kloof/ De Urbanisten/DEDRIE architecten/ Denkkamer/ Dérive/ Dirk Sijmons, Ro Koster en Herman Kossmann/ Echo Urban Design/ eco-centric exploration/ Een andere toekomst voor Schalkwijk/ el KANTOOR/ etmol/ Experimentele Woningbouw Re-imagined/ Failed Architecture / Loom/ FARO Architecten/ Flux landscape architecture/ GEAR/ GrownDownTown/ Guis Architectenwerk/ H+N+S  Buiting Advies en Roosemalen & Savelkoul/ Het Poldermodel/ Huibers van Weelden Architecten/ Inbetween Collective/ Inbo: Maaksimaal/ Independent School for the City/ IRIX/ JDWA/ Jin-ah,  Noa & Jurriënne [JNJ]/ Jona 20in2040/ KOLLEKTIEF/ la-di-da/ Lectoraat SAST/ LMNL/ Lokaal 6/ Lokalen/ M & DB / LRvH Architecten/ MAAT – FELT/ md2-architects/ Mei Architects and Planners/ MLA+/ MORE ARCHITECTURE/ Must Stedebouw/ MVRDV /NadiaNena & TKA atelier/ New Frontiers/ New Urban Networks/ New World Architecture/ Nieuw Pampus Revisited/ NL Neutraal/ OD205/ Ootmoed/ Operatie Transformatie – Dividual/ Paradijs/ Patina Architecten/ planners heidag/ PosadMaxwan strategy x design/ Raar maar waar/ Ralph Cloot + Shan Shao/ Regeneration by TRAJECT/ Rijnboutt/ rotative studio/ Sectie-C/ Shift Architecture & Urbanism/ SMAL/ Special Projects/ Studio ACTE/ Studio GAAGA/ Studio Iza Słodka/ Studio Nauta/ STUDIOOS+/ Studiospacious/ TAAK/ Team 2.68/ Team Noord/ Tropical NL/ Urhahn/ VAKWERK/ Vals Plåt/ van Bergen Kolpa Architecten/ VDSVT/ WARP/ Willem de Kooning Academie/ Wissing/ Wonen in werklandschappen/ XML/ Z|B / Zeelandstad/ ZOETMULDER

Enkele gerelateerde artikelen