Kijk & Luister

Tussen de kassen

L

Archined Lab

Ondersteunt onafhankelijke experimentele initiatieven.

Het video-essay richt de blik op de landschappen van de Wilgenlei en de Oosteindse polder in Bergschenhoek, twee glastuinbouwclusters waar geëxperimenteerd wordt met innovatieve productietechnieken. ‘Tussen de kassen’ brengt de ruimtelijke impact in beeld en pleit voor de inbreng van ruimtelijk ontwerpers bij de ontwikkeling van het Nederlandse productielandschap.

In 2020 beschreef de prestigieuze EAT-Lancet Commission landbouw als “de belangrijkste oorzaak van wereldwijde milieuveranderingen”. Een groeiende wereldbevolking noopt ertoe dat de voedselproductie verder wordt opgeschaald. Het wereldwijde debat rond het verduurzamen van landbouw richt zich vooral op het ontwikkelen van duurzame productietechnieken. De ruimtelijke impact van het toepassen van de nieuwe landbouwtechnieken op specifieke landschappen blijft grotendeels buiten beschouwing.

Het video-essay ‘Tussen de kassen’ combineert traditionele architectonische onderzoeksmethoden met film als middel om de esthetische kwaliteiten (onder andere de geluiden, texturen en sfeer) van deze productielandschappen te verkennen en te documenteren. Door de resultaten van de verschillende onderzoeksmethodes als één product te presenteren ontstaat een beeld van de glastuinbouwclusters als onderdeel van een complex verweven landschap. Op deze manier worden verbanden gelegd tussen esthetische ervaring, ruimtelijke organisatie en impact van het verduurzamings- en innovatiebeleid in het gebied.

Enkele gerelateerde artikelen