Nieuws

Emptiness in the urban void – Archiprix 2023

Jim Vereijken onderzocht hoe architectuur de ervaring van stress, veroorzaakt door de drang naar overpresteren binnen stedelijke gebieden in de westerse cultuur, kan verminderen. Londen is gekozen als locatie, omdat het wordt gezien als het zakencentrum van de wereld. Het is volgens Jim een stad met een cultuur van materialisme en individualisme: oorzaken van stress en depressie.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

Stress en depressie door overwerken is een ernstig probleem wereldwijd, waaraan niet genoeg aandacht wordt besteed. Mensen zijn gewend om te blijven overwerken om zoveel mogelijk van hun potentieel te bereiken zonder zich zorgen te maken over de gevolgen die dit kan hebben op hun gezondheid en persoonlijk onbewust gedrag. Het is belangrijk om weg te blijven van het heen-en-weer continuüm. Het is belangrijk om te beseffen wat het belang is van het leegmaken van de ‘headspace’ om te reflecteren naar je huidige individuele gemoedstoestand.

Mijn fascinatie voor dit onderwerp komt voort uit het feit dat ik zelf een zogenoemde ‘overthinker’ ben. Ik denk veel na over de doelen die ik wil bereiken in het leven en hoe ik ze zo snel mogelijk kan bereiken. Ik ben ook die persoon die blijft nadenken over de situaties die in het verleden zijn gebeurd, op een negatieve dan wel niet op een positieve manier. Voortdurend ‘nadenken over’ of ‘mee bezig zijn met’, betekent dat je geen moment voor jezelf neemt om een situatie in perspectief te plaatsen, en bewust te worden van wat echt belangrijk is in het leven en hoe je het beste gebruik kunt maken van je tijd om deze doelen te bereiken. Dit zodat je je leven op de beste manier kunt leven.

In de westerse cultuur ben ik zeker niet de enige persoon die (te)veel nadenkt over persoonlijke levenssituaties, of gebeurtenissen. De westerse cultuur is een cultuur die vooral gericht is op het individualistische waarin het gedrag van mensen zodanig is gevormd dat we niet in staat zijn een moment te vinden om adem te halen en na te denken over ons huidige innerlijke zelf. Daarom is het belangrijk dat er een nieuwe innovatieve vorm van architectuur wordt geïntroduceerd in de westerse cultuur die reageert op dit huidige probleem van stress en depressie veroorzaakt door overpresteren. Deze nieuwe vorm roept een discussie op waarin architectuur open staat voor debatteren, en voor iedereen toegankelijk is.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?
Oosterse vorm van meditatie als inspiratiebron: Ik zie de uitgangspunten vanuit de oosterse vorm van meditatie als een nieuwe moderne en culturele implementatie in de westerse cultuur. De oosterse aanpak is voornamelijk gebaseerd op het leegmaken van ruimte, het zorgvuldig ademen en het creëren van deze ruimte om in te ademen.

Ik raak geïnspireerd door de architectuur van Peter Zumthor door zijn visie van architectuur en ruimtelijke soberheid. Je ervaart een architectuur die aanslaat op je zintuigen. Zijn kennis en gebruik van materialen zorgen voor het ontstaan van bepaalde moods, waarbij de zintuigen worden gemanipuleerd.

Ik raak vaak geïnspireerd door werken van ontwerpers zoals James Turrell, Olafur Eliasson en Donald Judd. Het gaat er hierbij vaak om welke impact of emotie die zij bij mij losmaken om het moment dat ik naar hun werken kijk. Ik raak geïnspireerd door de manier waarop abstractie wordt vormgegeven. Vaak ben je bij deze werken bewust van je fysieke aanwezigheid, je mentale aanwezigheid. Het wordt interessant wanneer je bewust bent van de beleving van ruimte, en het ontstaan van de ‘sense of place’.

Benoem het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het is moeilijk om een sleutelmoment aan te geven aangezien het een proces is waarbij invalshoeken of inzichten ontstaan door het proces het proces te laten zijn. De belangrijkste momenten ontstaan wanneer doorgrondend onderzoek ga doen in gerichte literatuur om bepaalde invalshoeken of ruimtelijke concepten ga koppelen en onderbouwen op basis van het verhaal dat ik wil vertellen. Het gaat er om dat ik mijn ontwerpkeuzes kan beargumenteren om zo te laten zien met welke intenties ik bepaalde keuzes ben aangegaan, om zo een bepaalde impact achter te laten.

Beschrijf wat ontwerpen voor jou betekent

Architectuur kan beschreven worden als het bijdragen aan het bouwen van de omgeving waarin we wonen, leven en opereren. We zijn continu bezig met de zoektocht naar ‘mooie’, functionele en duurzame oplossingen waarmee we deze omgeving geschikt maken voor onze wensen voor een langere termijn. Als architect streef ik naar een hoge kwaliteit dat behaald wordt door creativiteit te verbinden met ruimtelijke vraagstukken. Als architect vind ik het belangrijk om te voldoen aan de wens van de opdrachtgever/markt. Tegelijkertijd vind ik dat er hierbij gekeken moet worden naar oplossing die moet kunnen functioneren in verschillende situaties wanneer een dergelijke situatie mocht veranderen. Hierbij vind ik belangrijk dat de kwaliteit van de architectuur zijn waarde en impact zal behouden. Tenslotte vind ik dat architectuur een impact zou moeten geven voor een ieder die de architectuur benadert, bewust of onbewust.

Projecttekst

”The great path has no gate, Thousands of roads enter it, When one passes through this gateless gate, He walks between heaven and earth.” (Ross, 1996:138): // ”From space to space, from experience to experience, from light to dark and visa versa, the great path to find your higher self”

In our current way of living and working, the globalization of business is a recent reality that determines how people from different countries and cultures work together. The Internet and various forms of computer-mediated communication are reshaping the scope of work of multinational and global organizations, operating across cultural and natural boundaries. This new era of interdependence has created stressful experiences for employees, including increased workloads. The rapid expansion of multinational and global organizations has created a highly competitive and stressful environment, leading to changes in management roles, working hours, work-life balance, employee attitudes, commitments to the organization, psychological contracts, spatial organizations and building developments. Many commentators, in their reflections on the quality of work life in this new age, have noted that such stressful experiences have not been witnessed since the industrial revolution. It is necessary to create a new implementation in the exiting urban fabric. The need to create a pause, a specific place or moment in which everyone has the opportunity to think carefully, to create awareness over situations and to be able to reflect on their mental well-being. London is chosen as location to implement the research on that is done, as it is seen as the business center of the world. It is a city of the Western culture that characterizes itself as a culture of materialism and individualism, problem generators for the experience of stress and depression in Western cultures. This thesis focuses on the following research question: How can architecture reduce the experience of stress, caused by the urge of overperforming within urban areas of the Western culture. Research done is mainly based on qualitative data. Research focuses on data and theories, mainly expressed in words and images. The thesis is represented by the combination of visual figures and textual quotes, headlines or topic naming to give understanding what the storyline of this thesis is, what the message is I want to tell and how the research conducted response the research question of this thesis in the first place.

Download thesis
More images

naam
Jim Vereijken
e-mail
website

Opleiding
TU Eindhoven

Start afstuderen
September 2022

Afgestudeerd
Juli 2023

 

Enkele gerelateerde artikelen