Nieuws

“Wat kan een ontwerppraktijk bijdragen aan systeem verandering?”

Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst wil Archined het gesprek rond belangrijke vragen in en voor de ontwerppraktijk en -cultuur stimuleren. De vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen. Uitgangspunt bij de samenstelling van de reader vormt de vraag: Wat kan een ontwerppraktijk bijdragen aan systeemverandering? Zes artikelen tonen praktijken waar ruimtelijke vaardigheden op andere manieren worden ingezet dan alleen voor het ontwerpen van gebouwen, steden en landschappen: activistisch, ongevraagd en onderzoekend. Actions speak louder than words.

Archined reader 2023 Wat kan een ontwerppraktijk bijdragen aan systeemverandering

Vlak voor het zomerreces brengen wij de eerste Archined reader uit, het vervolg op The Persistence of Questioning. Binnen de context van dit project zijn enkele artikelen gepubliceerd die een zekere mate van abstractie bevatten. Op de redactie stelden we ons daarom de vraag: hoe zou dit er in de praktijk uitzien? De reader bevat zes artikelen die eerder op de Archined website zijn gepubliceerd over praktijken die staan voor de overtuiging dat je als ontwerper op een andere wijze – sommigen noemen het zinvoller – je talenten, ruimtelijke vaardigheden en ontwerptechnieken kan inzetten.

In het artikel Architecture of Prototyping stellen architecten Ken De Cooman en Laurens Bekemans van BC (Brussels Cooperation) een systematische en culturele verandering van de bouwsector voor als alternatief voor het in hun ogen onhoudbare economische groeimodel.
Lena Knappers’ artikel Architectuur als bewijslast: Het noodzakelijke werk van Alison Killing laat zien hoe de ruimtelijke vaardigheden van een architect ingezet kunnen worden bij onderzoeksjournalistiek. In dit specifieke geval gaat het om het aantonen van het bestaan van interneringskampen voor etnische en religieuze minderheden in Xinjiang, China.
Voor het artikel De strijd voor toegang tot de blauwe ruimte sprak Vjera Sleutel met architect Paul Steinbrück van POOL IS COOL, een Brusselse non-profitorganisatie die voornamelijk bestaat uit ruimtelijk ontwerpers. De organisatie strijdt voor publieke openluchtzwemgelegenheden — in 1978 sloot het laatste buitenbad van Brussel haar deuren. Openlucht zwemmen gaat over het plezier van zwemmen én over sociale vraagstukken, stedenbouw en ecologie.
Architect Chris Hildrey werkt binnen een context van hoge complexiteit en abstractie. In het artikel The Intersection of Architecture and Social Responsibility: The Case of ProxyAddress stelt hij dat gebouwen niet altijd de oplossing zijn. Na een persoonlijke ervaring besloot Hildrey zijn ruimtelijke en technische vaardigheden in te zetten om thuis- en daklozen te helpen en ontwikkelde Proxyaddress.
Beitske Boonstra stelt in haar artikel Ruimtelijke planning in een tijd van actief burgerschap dat burgerinitiatieven steeds vaker gezien worden als een op zichzelf staande en waardevolle strategie voor stedelijke ontwikkeling. Ze stelt dat ruimtelijke planners niet overbodig worden, integendeel, maar dat hun rol zal veranderen.
Voor het artikel Natuurinclusieve systeemverandering, een andere mindset, critical thinking, empathie, regeneratief: waarom Zoöp navolging verdient interviewde Willie Vogel landschapsarchitect Maike van Stiphout over haar positie als Spreker voor de Levenden bij ’s werelds eerste Zoöp, het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

De reader bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige artikelen en is vormgegeven door Marius Schwarz.

Download de reader Wat kan een ontwerppraktijk bijdragen aan systeemverandering?

Wil je een fysiek exemplaar ontvangen (slechts 130 gram, handig voor mee op vakantie)? Maak dan vijf euro portokosten over via deze link, en mail reader@archined.nl met daarin je naam en postadres. Op = op.

Save the date: op zaterdag 21 oktober organiseert Archined samen met Archiprix voorafgaand aan de Archiprix 2023 uitreiking op de Dutch Design Week een publiek gesprek naar aanleiding van de reader.

Enkele gerelateerde artikelen